Vår Energi arrangerte den årlige Sikkerhets- og bærekraftskonferansen i Stavanger.

Konferansen samler industri og myndigheter for diskusjon og refleksjon på temaene sikkerhet, sikring og bærekraft.

I år ledet konferansier Harald Birkevold forsamlingen trygt og sikkert gjennom arrangementet. I salen satt nærmere 200 deltakere fra operatører, partnere, leverandører og myndigheter.

CEO Torger Rød innledet og snakket om dagens sikkerhetssituasjon og selskapets langsiktige strategi og planer. Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen og Politioverbetjent Margaret Haavik fra PST snakket blant annet om dagens trusselbilde, cyberangrep og trusler for næringslivet.

Police Superintendent Margaret Haavik on stage.
Margaret Haavik.
Morten Øye and Egil Haugland on stage.
Morten Øye og Egil Haugland.

Hovedverneombud Morten Øye og verneombud Egil Haugland ga en oppdatering fra vernetjenesten, og presenterte aktivitene som pågår offshore – inkludert en egen live-sending fra Balder-feltet i Nordsjøen.

Tradisjon tro var tre bedrifter nominert til den jeve prisen Vår Energi Safety Award. Alle de tre nominerte fikk presentere arbeidet sitt fra scenen:

 • ESS Support Services snakket om sikring av personell og utstyr, matsvinn, sikkerhetskultur og kortreist mat.
 • Moreld Apply fortalte om blant annet gjenbrukslager, bulkinnkjøp og transportløsninger.
 • CHC Helikopter Service presenterte sitt arbeid med redning og beredskap, drivstoffreduserende software, resirkulering av drivstoff og biodrivstoff.
Ellen Waldeland Hoddel on stage
Ellen Waldeland Hoddel.

Ellen Waldeland Hoddel, SVP Safety & Sustainability i Vår Energi delte ut prisen – som gikk til Moreld Apply.

CEO Moreld Apply Karsten Gudmundset on stage together with Vår Energi CEO, Torger Rød.
Torger Rød og Karsten Gudmundset (Moreld Apply).

Juryen sin begrunnelse:

 • De setter mennesker først og fokuserer på en synlig, tydelig og støttende ledelse. Både ledelsen og  ansatte stimulerer til et trygt og godt arbeidsmiljø
 • De er aktive brukere av Alltid Sikker som vi ser på som en svært viktig læringsarena for hele næringen.
 • De tør å si ifra!
 • De er aktive i læring fra egne hendelser, men viser også at de proaktivt tar ansvar for læring fra sine kolleger i andre deler av industrien.
 • Det tydelig at ALLE ansatte bidrar i sikkerhetsarbeidet
 • Selskapet jobber aktivt for å redusere svinn og viser at de ønsker å ta vare på miljøet og samfunnet.
 • De bidrar til å skape ringvirkninger gjennom aktiv rekruttering og opplæring av unge i nord
 • De har gjennom mange år vist at de over tid klarer å gjennomføre arbeid sikkert uten å skade noen alvorlig.

Gratulerer!