Ressursanslagene for Goliat øker ytterligere. Vår Energi AS has sammen med lisenspartner Equinor gjennomført en vellykket avgrensningsbrønn i utvinningstillatelse 229 i Barentshavet, ved boring av 7122/7-7S Goliat West.

Brønnen er boret om lag 2 km sør for Goliat FPSO og 80 km nordvest for Hammerfest i den sørlige delen av Hammerfest bassenget. Brønnen ble påbegynt 28. november med den delvis nedsenkbare boreriggen West Herkules. Vanndypet er 379 m.

Hovedmål for brønnen var å avgrense Goliat-feltet ved å påvise nye tilleggsressurser. Primært lettemål var nedre jura og øvre trias reservoarbergarter (Tubåen- og Fruholmen formasjonen i Realgrunnen undergruppe). Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1240 m under havflaten, og avsluttet i øvre trias Snadd formasjonen.  To nivå med hydrokarbonbærende sandsteiner ble funnet i Realgrunnen undergruppe med originalt trykk og hydraulisk skilt fra hverandre. Funnet er også hydraulisk adskilt fra Goliat feltet.

Reservoaret i Tubåen er omtrent 10 m tykt og har funnet gass og olje i sandsteiner med gode reservoarkvalitet; hydrokarbonkolonnen i Tubåen formasjonen er estimert til å være rundt 18 – 60 m. Reservoaret i Fruholmen fant olje og består av flere sandsteinslag med god reservoarkvalitet og en hydrokarbon kolonne på minst 35 m. Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i alle nivå. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Utvinnbare resurser er foreløpig anslått til 0,7 – 2,2 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter ( 4,4 – 13,8 millioner fat).  Totale resurser er anslått til 2 – 7 millioner Sm3 (13 – 44 millioner fat).
Beregnede utvinnbare resurser på Goliat var før brønnen ble boret økt til 31,5 millioner Sm3 oljeekvivalenter (198 millioner fat), fra 28,0 millioner Sm3 oljeekvivalenter (176 millioner fat) ved PUD-innlevering. Goliat West bidrar dermed til ytterligere økning i ressursanslagene for feltet.

– Goliat er den første infrastrukturen for oljeproduksjon i Barentshavet og er strategisk viktig for videre utvikling av regionen. Norsk oljehistorie viser at når infrastruktur først er på plass i et område, gir dette betydelige muligheter for ytterligere ressursutnyttelse, sier Kristin Kragseth, adm. dir. i Vår Energi. Goliat West-brønnen vil bidra til ytterligere å styrke økonomien på Goliat. Jeg er veldig fornøyd med at vi kan starte året med denne nyheten for Vår Energi og at vår letestrategi for Goliat-området betaler seg, sier Kristin Kragseth.

– Goliat West er et resultat av Vår Energis nær-felt letestrategi som vil gi mulighet for en hurtig utvikling av nye reserver gjennom havbunnstilkobling til Goliat FPSO, øke oljeutvinningen i området og utvide produksjonshorisonten for Goliat feltet, sier Denis Palermo, letesjef i Vår Energi.

– Dette vil ikke bare være en fordel for Vår Energi og våre aksjonærer men også det norske samfunnet og Hammerfest regionen spesielt», avslutter Kragseth.

Vår Energi opererer utvinningstillatelse 229 og oljefeltet Goliat og har en eierandel på 65 %. Equinor Energy er partner og har en eierandel på 35 %.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt ledende, uavhengig E&P selskap på den norske kontinentalsokkelen (NCS) og er et resultat av sammenslåing av Point Resources AS og Eni Norge AS sent i 2018. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %).

Kontakt
Andreas Wulff, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi
Mobil: +47 926 16 759
Email: andreas.wulff@varenergi.no