Vår Energi leverer et sterkt resultat, betydelig utbytte og er på plan for å skape høy vekst og verdiskaping. 

 Sterke resultater  

 • Inntektene var 1 621 millioner dollar i kvartalet, en økning på 13% fra andre kvartal 
 • Realisert pris på 85 dollar per fat oljeekvivalenter (boe), med en oppnådd gasspris som var 27 dollar høyere enn spotmarkedet per boe  
 • Kontantstrøm fra driften (CFFO) var 975 millioner dollar, en økning fra 231 millioner dollar i forrige kvartal

Attraktivt og forutsigbart utbytte  

 • Samlet utbytte på 270 million dollar (1.204 kroner per aksje) for tredje kvartal utbetales 16. november   
 • Planlagt utbytte for fjerde kvartal på 270 millioner dollar, noe som tilsvarer en total dividende for hele året på rundt 30% av CFFO etter skatt  

  Leverer på produksjon og reduserte driftskostnader  

 • Produksjon på 210 000 fat oljeekvivalenter per dag, en økning på 4% fra andre kvartal 
 • Godt på vei mot produksjonsmålet for 2023 på mellom 210 000 og 220 000 fat per dag med en dagsproduksjon over 230 000 fat ved årsslutt  
 • Produksjonskostnad for tredje kvartal på 14,0 dollar per fat, noe som er lavere enn guiding på 14,5–15,5 dollar per fat for helåret  

  Sikkerhet og ESG-ledelse 

 • Fortsatt sikker drift, ingen alvorlige hendelser i kvartalet 
 • Vurdert til A+, toppscore i Position Greens ESG100-rangering 

  I rute for vekst og verdiskaping  

 • God fremdrift på porteføljen med 11 utviklingsprosjekter, inkludert oppstart av Breidablikk og Tommeliten A før tidsplan og på budsjett i oktober 2023 
 • Reviderte investeringsestimater for Balder X og Johan Castberg, planlagt produksjonsstart opprettholdes 
 • Tre vellykkede letebrønner i kvartalet, funnrate hittil i år på rundt 80% 
 • Oppkjøpet av Neptune Energy Norge forventes gjennomført i første kvartal 2024 
 • Produksjonsmålet økt til rundt 400 000 boed innen utgangen av 2025, inkludert Neptune Energy Norge og forventet porteføljeoptimalisering

Nick Walker, CEO i Vår Energi siden september i år, sier: 

Vi leverer på vår strategi for vekst og verdiskaping gjennom sterke resultater for kvartalet, understøttet av god drift på våre opererte felt og økte råvarepriser. Vi fortsetter å gi et stabilt og forutsigbart utbytte og vår plan for fremtidig vekst vil styrke fremtidig kapasitet evne til å videreføre dette.

Vår Energi er et av de raskest voksende olje og gass-selskapene i Europa med en portefølje av attraktive utviklingsprosjekter som har god fremdrift mot ferdigstillelse. Denne måneden nådde vi en viktig milepæl med produksjonsstart fra Breidablikk og Tommeliten A før plan og på budsjett. Kombinert med oppkjøpet av Neptune Energy Norge, som ventes gjennomført i første kvartal 2024, planlegger vi å doble vår produksjon til rundt 400 000 fat per dag innen utgangen av 2025.

Kontaktpersoner  

Investor relations:
Ida Marie Fjellheim, VP Investor Relations
+47 90509291
ida.fjellheim@varenergi.no

Media:
Andreas Wulff, VP Communications
+47 92616759
andreas.wulff@varenergi.no