Vår Energi leverte solid drift på egenopererte felt, realiserte høye gasspriser og nådde viktige milepæler i Balder X-prosjektet i andre kvartal.

Inntektene var 1 436 millioner dollar i kvartalet, en nedgang på 31% fra første kvartal 2023, hovedsakelig på grunn av lavere olje- og gasspriser. Resultat før skatt var 701 millioner dollar, en nedgang på 45% sammenlignet med forrige kvartal. Kontantstrøm fra driften (CFFO) var 231 millioner dollar, en reduksjon fra 1 358 millioner dollar i forrige kvartal, primært grunnet lavere inntekter og høyere skattebetalinger.

I juni kunngjorde selskapet oppkjøpet av Neptune Energys norske virksomhet, som et av flere viktige høydepunkt i kvartalet. . Oppkjøpet vil tilføre økt produksjonsvolum, soliditet, diversifisering og langsiktighet til Vår Energis portefølje.

Torger Rød, CEO i Vår Energi er godt fornøyd med et kvartal med høyt aktivitetsnivå:

Vi  har nådd flere viktige milepæler og leverer på våre strategiske prioriteringer. Selskapet hadde gode sikkerhetsresultater, høy oppetid på egenopererte felt, solid prisrealisering og god fremgang på utviklingsprosjektene som forventes å gi mer enn 50% produksjonsvekst innen utgangen av 2025. Avtalen om å kjøpe Neptune Energy Norge  utgjør et viktig element i vår strategi og vil akselerere selskapets vekst og verdiskapning. Dette er en perfekt match, som vil tilføre volum, mangfold og langsiktighet til vår portefølje, støtte vår produksjonsvekst og styrke fremtidig utbyttekapasitet.

Vår ambisjon om å være ledende innen ESG understøttes av en ytterligere forbedring på Sustainalytics-ratingen, der Vår Energi ble vurdert som nummer 12 av 300 olje- og gassprodusenter. Det plasserer selskapet i den laveste risikogruppen i bransjen. Videre har vi styrket vår kapasitet innen boring- og brønnoperasjoner gjennom etableringen av et strategisk partnerskap med Halliburton. Vi så også produksjonsstart på flere utviklingsprosjekter i kvartalet. I sum bidrar dette til langsiktig vekst og verdiskaping til fordel for våre eiere, ansatte og det norske samfunnet, avslutter Rød.

I mai betalte selskapet et utbytte på 270 millioner dollar (NOK 1.1488 per aksje) for første kvartal 2023, og ytterligere 270 millioner dollar (NOK 1.091 per aksje) for andre kvartal vil bli betalt ut 14. august. Selskapet planlegger et utbytte på 270 millioner dollar for tredje kvartal 2023 og omtrent 30% av kontantstrøm fra drift etter skatt for hele 2023.

Høydepunkter:

  • Fortsatt sikker drift, ingen alvorlige hendelser i kvartalet
  • Produksjon på 202 000 fat oljeekvivalenter (boepd) i kvartalet, en nedgang fra første kvartal hovedsakelig grunnet sesongmessig vedlikehold, og  enkelte partneropererte revisjonsstanser som tok lengre tid enn planlagt
  • Utviklingsprosjektene Fenja, Hyme og Bauge startet opp i april, noe forsinket, med uregelmessig produksjon på grunn av operasjonelle problemer ved den tilknyttede Njord-plattformen
  • Oppnådd realisert pris på 81,9 dollar per fat i kvartalet (olje 78,5 dollar per fart, gass 98,5 dollar per fat)
  • Produksjonskostnad for andre kvartal var 15,5 dollar per fat, som reflekterer nettoeffekten av lavere produksjon og økt vedlikeholds-aktivitet
  • 2023-guiding for produksjon, produksjonskostnad og investeringer holdes uendret
  • Prosjektporteføljen går i henhold til tidsplan, inkludert sjøsetting av Jotun FPSO ut av tørrdokk i juni
  • Sterk ESG-rating, rangert som 12 av 300 olje- og gassprodusenter i ny Sustainalytics-vurdering
  • Inngikk langsiktig strategisk partnerskap med Halliburton for boretjenester
  • Vellykket utstedelse av 600 millioner euro i seniorobligasjoner under det nylig etablerte «Euro Medium Term Note-programmet

Presentasjon Q2 resultater (pdf)

 

Kontakt   

Investor relations:
Ida Marie Fjellheim, Head of Investor Relations
+47 90509291
ida.fjellheim@varenergi.no

Media:
Andreas Wulff, VP Communications
+47 92616759
andreas.wulff@varenergi.no