Vår Energi AS investerer i et nytt framtidig hovedkontor på Forus, Sandnes. – Vi skal utvikle et bygg som vil representere neste generasjon ansatte, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Vår Energi AS har tildelt Seabrokers Eiendom AS en langtidsleiekontrakt for eiendommen Vestre Svanholmen 1 på Forus. I dag er selskapets hovedkontor delt i to kontorbygg i Sandnes. Med denne kontrakten kan organisasjonen samlokaliseres i et nytt bygg etter sommeren, etter en omfattende oppgradering, som skal sørge for å lage et attraktivt og fremtidsrettet kontorbygg og arbeidsplass.

Vi har identifisert en optimal løsning, som sørger for at organisasjonen kan etablere et felles kontorbygg i løpet av en kort tidsperiode. I tillegg ønsker vi at det nye kontorbygget skiller seg ut som nytt og moderne, til tross for at dette handler om å videreutvikle et eksisterende bygg, sier Kragseth.

Flyttingen vil forbedre utviklingen av en sterk, integrert organisasjonskultur samt en effektiv organisasjon som er tilpasset Vår Energis forretningsplan. Eiendommen er ideell, og Vår Energi vil bruke flere titalls millioner kroner i tilleggsinvesteringer for å designe kontorene etter Vår Energis krav og ønsker.

Vårt mål er å engasjere organisasjonen til å delta i utviklingen av vårt nye hjem, sier Kragseth. Et prosjekt etableres for å videre utvikle eiendommen til det som skal bli Vår Energis nye hovedkontor i Norge.

Størrelsen og kapasiteten på eiendommen tillater videre vekst for selskapet, i tråd med vår forretningsplan. Jeg har glad for at vi nå har funnet en kontorløsning som kan samlokalisere Stavangerregionens organisasjon i et felles bygg, og i tillegg tillate tilstedeværelse på Forus, påpeker Kragseth.

I tillegg til tidsaspektet for å oppnå samlokalisering, har kapasiteten, teknisk standard, fleksibilitet og kommersielle vilkår vært hovedgrunnene til at valget falt på Vestre Svanholmen 1 som Vår Energis nye hovedkontor.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt, ledende og uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel og resultatet av fusjonen mellom Point Resources AS og Eni Norge AS på slutten av 2018. Vår Energi er eid av både det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,6 prosent) og det Norge-baserte ledende investorselskapet HitecVision (30,4 prosent). Vår Energi har om lag 800 ansatte fordelt på offshore-felt og selskapets lokasjoner ved kontorene i Sandnes (HK), Hammerfest og Oslo.

Kontakt:
Andreas Wulff, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi
Mobil: +47 926 16 759
Epost: andreas.wulff@varenergi.no