Horisont Energi inngår partnerskap med Fertiberia i Barents Blue. Samtidig trer Vår Energi og Equinor ut av prosjektet i det samarbeidsavtalen i partnerskapet utgår 31. januar 2023.

Beslutningen får ikke konsekvenser for selskapets satsing i Barentshavet, og arbeidet med å finne helhetlig løsning for gasseksport fortsetter.

Vår Energi har over tid utredet ulike løsninger for eksport av gassressursene påvist i Alke og Goliat, vest for Hammerfest. I 2021 besluttet selskapet å gå inn i Barents Blue-samarbeidet, etter at Equinor og Horisont Energi året før hadde igangsatt arbeid for etablering av en ammoniakkfabrikk i Hammerfest, med CO2-fangst og -lagring. Hensikten var å vurdere tilknytning av gassressursene i Alke og Goliat til Barents Blue og samtidig bidra til en større områdeløsning for regionen.

Partnerskapet har jobbet aktivt og godt for å fremme en konseptbeslutning, men totalbildet gjør det riktig å søke løsninger på andre områder.

Atle Reinseth, EVP Project Development & SCM i Vår Energi sier:

Vi har stor tro på Barentshavet som petroleumsprovins, men har etter grundige vurderinger av prosjektet og vår samlede portefølje konkludert med at det ikke lenger er hensiktsmessig å gå videre med Barents Blue-konseptet. Utvikling av de påviste ressursene i regionen, inkludert Goliat, Alke og Lupa, vil kreve en eksportløsning med større kapasitet enn det vi ser er realistisk innenfor rammen av prosjektet. Vi takker for samarbeidet med Equinor og Horisont Energi og ønsker operatøren lykke til med videre modning av Barents Blue.

Vår Energi opprettholder ambisjonene for Barentshavet, med fortsatt leting, videreutvikling av Goliat og innsats for etablering av en optimal løsning for gasseksport.

EVP Exploration & Production i Vår Energi, Rune Oldervoll forklarer:

Vårt mål er å etablere en eksportløsning for gass i Barentshavet med kapasitet til både å utnytte påviste ressurser, samt bidra til en større områdeløsning for videreutvikling og verdiskaping i regionen. Samarbeid mellom aktørene i regionen og myndighetene er nøkkelen til dette. Etablering av tilstrekkelig eksportkapasitet kan skape ny giv for vår nordligste petroleumsprovins, økt verdiskaping på land og styrke energiforsyningen til Europa på lang sikt.

Vår Energi viderefører allerede påbegynte studier knyttet til andre utbyggingsløsninger i samarbeid med relevante parter.

Kontaktperson

Andreas Wulff
VP Communications
andreas.wulff@varenergi.no
0047 926 16 759