Vår Energi, et ledende olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel, er tildelt en indikativ ESG-vurdering av Sustainalytics, et ledende globalt analyse- og ratingbyrå fokusert på Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske (ESG) faktorer.

ESG-ratingen reflekterer Vår Energis integrering av ESG i risikostyring og som ledd i selskapets strategi for langsiktig verdiskapning. Sustainalytics vurderer Vår Energi til en totalscore på 30.1 per desember 2021. Den indikative scoren rangerer Vår Energi som nummer 14 av 155, eller i niende persentil, av alle lete- og produksjonsselskaper innen olje og gass vurdert av Sustainalytics.

Sustainalytics er globalt ledende på innsamling og bearbeiding av data innen ESG, eierstyring og selskapsledelse. Analysebyrået vurderer bedrifter utfra mulig materielle bærekraftrisikoer, og støtter forvaltere over hele verden med utvikling og implementering av ansvarlige investeringsstrategier.

Vår Energi VP Safety & Sustainability, Ove M. Helle:

Vår Energis ambisjon er å være den sikreste operatøren på norsk sokkel og ledende innenfor ESG med et mål om være klimanøytral innen 2030. Sikkerhet, klima, mangfold og positive lokale ringvirkninger er alle sentrale elementer i vår strategi for langsiktig verdiskapning for våre eiere, ansatte og samfunnet rundt oss.

Om Vår Energi

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdi- drevet vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslipps produsent (Scope 1 og 2) innen 2030.
Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 35 produserende felt med en dagsproduksjon på 247 000 fat oljeekvivalenter (boe) per tredje kvartal 2021. Hovedkontoret er utenfor Stavanger, Norge, og vi er eid av energiselskapet ENI (69.85%) og det energifokuserte private equity selskapet HitecVision (30.15%). For å lære mer, vennligst besøk varenergi.no.

Kontaktperson:

Andreas Wulff, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Mobil: +47 926 16 759
Email: andreas.wulff@varenergi.no

This announcement may include projections and other “forward-looking” statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of Vår Energi AS (“Var Energi”) about further events and financial performance. No assurances can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections. Var Energi undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward- looking statements to reflect events or circumstances after the date of this announcement