Vår Energi fortsetter arbeidet med levetidsforlengelse for Balder og Ringhorne-området, og en kontrakt for å forprosjektere levetidsforlengelse av Jotun-skipet er nå signert. Dette inkluderer den eldste lisensen på norsk sokkel, PL 001 fra 1965. Totalt planlegges det investeringer på ca. 20 milliarder kroner i området.

Deler av investeringene omfatter Balder X prosjektet. For Balder X prosjektet har Vår Energi signert en kontrakt med Aker Solutions for å forprosjektere levetidsforlengelsen (FEED) av Jotun-skipet mot 2045. Kontrakten har en estimert verdi på over 100 millioner kroner og ble vunnet i konkurranse med andre leverandører. Målet med studien er å kartlegge i detalj nødvendig arbeid for å forlenge levetiden på Jotun flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO) i Nordsjøen.

I tillegg planlegges det tildeling av en rekke andre viktige kontrakter i Balder X-prosjektet. Dette omfatter blant annet totalentreprise-kontrakt (EPCI) for Jotun-skipet, undervanns produksjonssystem (SPS), samt kontrollkabler, strømnings- og stigerør (SURF). Disse er ventet å bli lagt ut på anbud og tildelt i løpet av første halvår 2019.

Reutviklingen av de Vår Energi-opererte Balder- og Ringhorne-feltene innebærer betydelige aktiviteter fremover, som levetidsforlengelse av Jotun-skipet mot 2045; levetidsforlengelse av Balder-skipet til 2030; og boring av 15 nye produksjons­brønner på Balder-feltet og 11 nye produksjonsbrønner på Ringhorne-feltet.

Totale investeringer i forbindelse med videre reutvikling av Balder og Ringhorne er estimert til 20 milliarder kroner. Av dette er 15 milliarder kroner knyttet til Balder X prosjektet. En endret Plan for utbygging og drift (PUD) skal ifølge planen leveres i løpet av fjerde kvartal 2019.

Denne kontrakten markerer startskuddet for Vår Energi’s første egenopererte utbygging. Vi har klare vekstambisjoner og ser betydelige muligheter i Norge. Jeg er stolt over at det eldste lisensområdet på norsk sokkel, Balder-feltet, nå vil fortsette å skape verdier og sysselsetting for framtidige generasjoner, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Produksjonsskipet Jotun skal etter planen kobles fra eksisterende lokasjon på Jotun-feltet og fraktes til land for ett års verftsopphold. Etter verftsoppholdet skal skipet reinstalleres på Balder-feltet, med planlagt oppstart i 2021. Disse aktivitetene vil pågå samtidig som ordinær produksjon fortsetter på Balder- og Ringhorne-feltene.

Vår Energi har reserver og ressurser på mer enn 1 250 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.), med en målsetning om å bygge ut 500 millioner fat o.e. Balder X prosjektet er et vesentlig bidrag til å nå denne vekstplanen.

Selskapet har som mål å optimalisere framtidig ressursutnyttelse i området, og våre geologer har kartlagt hele Balder- og Ringhorne-området. Dette har bidratt til å påvise tilleggsressurser på om lag 170 millioner fat olje, netto til Vår Energi. I tillegg er det potensial for å øke utvinningsgraden ytterligere etter en ny leteboringskampanje som skal starte i siste halvdel av 2019.

Om Vår Energi AS

Vår Energi AS er et nytt, ledende og uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk sokkel. Selskapet er et resultat av fusjonen mellom Point Resources AS og Eni Norge AS, som ble gjennomført i 2018. Vår Energi er i felleskap eid av det Italia-baserte energiselskapet Eni SpA (69,6 prosent) og det Stavanger-baserte investeringsselskapet HitecVision, (30,4 prosent).

Vår Energi har eierinteresser i mer enn 100 lisenser og opererer olje- og gassproduksjon over hele den norske sokkelen; Goliat-feltet i Barentshavet, Marulk-feltet i Norskehavet, Balder, Jotun og Ringhorne-feltene i Nordsjøen. Selskapet har en organisasjon med 800 ansatte med over 50 års erfaring fra norsk sokkel, bygget på de tidligere selskapenes historie fra 1960-tallet.

Mer informasjon om selskapet er tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.varenergi.no

Kontakt:

Elisabeth Fiveland, pressetalsperson i Vår Energi
Mobil: +47 930 50 707
Epost: elisabeth.fiveland@varenergi.no