Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Jotun FPSO

20. desember 2018

Vår Energi tildeler Jotun forprosjektering til Aker Solutions

Vår Energi fortsetter arbeidet med levetidsforlengelse for Balder og Ringhorne-området, og en kontrakt for å forprosjektere levetidsforlengelse av Jotun-skipet er nå signert. Dette inkluderer den eldste lisensen på norsk sokkel, PL 001 fra 1965. Totalt planlegges det investeringer på ca. 20 milliarder kroner i området.

Deler av investeringene omfatter Balder X prosjektet. For Balder X prosjektet har Vår Energi signert en kontrakt med Aker Solutions for å forprosjektere levetidsforlengelsen (FEED) av Jotun-skipet mot 2045. Kontrakten har en estimert verdi på over 100 millioner kroner og ble vunnet i konkurranse med andre leverandører. Målet med studien er å kartlegge i detalj nødvendig arbeid for å forlenge levetiden på Jotun flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO) i Nordsjøen.

I tillegg planlegges det tildeling av en rekke andre viktige kontrakter i Balder X-prosjektet. Dette omfatter blant annet totalentreprise-kontrakt (EPCI) for Jotun-skipet, undervanns produksjonssystem (SPS), samt kontrollkabler, strømnings- og stigerør (SURF). Disse er ventet å bli lagt ut på anbud og tildelt i løpet av første halvår 2019.

Reutviklingen av de Vår Energi-opererte Balder- og Ringhorne-feltene innebærer betydelige aktiviteter fremover, som levetidsforlengelse av Jotun-skipet mot 2045; levetidsforlengelse av Balder-skipet til 2030; og boring av 15 nye produksjons­brønner på Balder-feltet og 11 nye produksjonsbrønner på Ringhorne-feltet.

Totale investeringer i forbindelse med videre reutvikling av Balder og Ringhorne er estimert til 20 milliarder kroner. Av dette er 15 milliarder kroner knyttet til Balder X prosjektet. En endret Plan for utbygging og drift (PUD) skal ifølge planen leveres i løpet av fjerde kvartal 2019.

Denne kontrakten markerer startskuddet for Vår Energi’s første egenopererte utbygging. Vi har klare vekstambisjoner og ser betydelige muligheter i Norge. Jeg er stolt over at det eldste lisensområdet på norsk sokkel, Balder-feltet, nå vil fortsette å skape verdier og sysselsetting for framtidige generasjoner, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Produksjonsskipet Jotun skal etter planen kobles fra eksisterende lokasjon på Jotun-feltet og fraktes til land for ett års verftsopphold. Etter verftsoppholdet skal skipet reinstalleres på Balder-feltet, med planlagt oppstart i 2021. Disse aktivitetene vil pågå samtidig som ordinær produksjon fortsetter på Balder- og Ringhorne-feltene.

Vår Energi har reserver og ressurser på mer enn 1 250 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.), med en målsetning om å bygge ut 500 millioner fat o.e. Balder X prosjektet er et vesentlig bidrag til å nå denne vekstplanen.

Selskapet har som mål å optimalisere framtidig ressursutnyttelse i området, og våre geologer har kartlagt hele Balder- og Ringhorne-området. Dette har bidratt til å påvise tilleggsressurser på om lag 170 millioner fat olje, netto til Vår Energi. I tillegg er det potensial for å øke utvinningsgraden ytterligere etter en ny leteboringskampanje som skal starte i siste halvdel av 2019.

Om Vår Energi AS

Vår Energi AS er et nytt, ledende og uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk sokkel. Selskapet er et resultat av fusjonen mellom Point Resources AS og Eni Norge AS, som ble gjennomført i 2018. Vår Energi er i felleskap eid av det Italia-baserte energiselskapet Eni SpA (69,6 prosent) og det Stavanger-baserte investeringsselskapet HitecVision, (30,4 prosent).

Vår Energi har eierinteresser i mer enn 100 lisenser og opererer olje- og gassproduksjon over hele den norske sokkelen; Goliat-feltet i Barentshavet, Marulk-feltet i Norskehavet, Balder, Jotun og Ringhorne-feltene i Nordsjøen. Selskapet har en organisasjon med 800 ansatte med over 50 års erfaring fra norsk sokkel, bygget på de tidligere selskapenes historie fra 1960-tallet.

Mer informasjon om selskapet er tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.varenergi.no

Kontakt:

Elisabeth Fiveland, pressetalsperson i Vår Energi
Mobil: +47 930 50 707
Epost: elisabeth.fiveland@varenergi.no