Vår Energi sin olje- og gassproduksjon skaper arbeidsplasser og aktivitet for milliarder av kroner viser ringvirkningsstudie. 

Verdiskaping som skjer offshore gir store, positive ringvirkninger på land. Ifølge studien bidro norske bedrifter med leveranser for 15 milliarder kroner til Vår Energis virksomhet, inkludert selskapets fire egenopererte felt. Til sammen ble det utført mer enn 11 500 årsverk i 2020. 

VP Safety and Sustainability i Vår Energi, Ove M. Helle:  

Vi har gjennom mange år arbeidet målrettet for å skape lokal aktivitet. Det handler om å skape industriell aktivitet og sysselsetting, men også gode og attraktive lokalsamfunn der vi er til stede. Resultatene fra rapporten viser at vi er på rett veg, og det gir oss motivasjon til å fortsette å skape verdier som kommer oss alle til gode.

Studien, som er utført av Kunnskapsparken Bodø (KPB), viser at i 2020 var halvparten av leveransene knyttet til tjenester innen utvinning av olje og gass, mens 20 prosent gikk til industribedrifter.  

Resten var fordelt på bedrifter med leveranser innen finans og forretningsmessig tjenesteyting, transport, varehandel, i tillegg til overnatting og servering. 

Vi velger å samarbeide med norske leverandører, og aller helst lokale bedrifter, når vi kan. Tiltak som støtter opp om idrett- og kulturtilbud, kompetansebygging eller som bidrar til å redusere økonomiske ulikheter er også viktig for oss. Vi legger ned betydelig ressurser også på disse områdene, selv om denne studien ikke måler effekten av dette, forteller Helle.    

Rundt 40 prosent av de totalt 11 500 årsverkene kom hos direkteleverandører, mens fem prosent var knyttet til Vår Energis egne ansatte. Resten kom som indirekte årsverk hos underleverandører, og som følge av såkalte konsumeffekter.

Last ned rapport (PDF)

For mer informasjon

Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
+47 926 16 759