Vår Energi AS, eid av Eni og HitecVision, har i dag signert en avtale om å overta ExxonMobils oppstrøms-aktiviteter i Norge. Transaksjonen inkluderer eierandeler i mer enn 20 produserende felt.

Feltene driftes i hovedsak av Equinor, inkludert Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord og Fram, med en samlet produksjon på cirka 150 000 fat oljeekvivalenter per dag (boepd) i 2019.

Det er avtalt et kontantvederlag på 4,5 milliarder dollar, før eventuelle justeringer. Oppkjøpet har virkning fra 1. januar 2019 og forventes gjennomført i 4. kvartal 2019 under forutsetning om oppfyllelse av standardvilkår, inkludert godkjenninger fra relevante myndigheter.

Vår Energi vil med dette bli det nest største E&P-selskapet på norsk sokkel etter Equinor, med totale reserver og betingede ressurser på mer enn 1 900 millioner fat oljeekvivalenter (boe). Selskapet forventer å produsere rundt 300 000 boe per dag i 2019, økende til rundt 350 000 boe i 2023 etter planlagte investeringer på omtrent 60 milliarder kroner i utviklingsprosjekter som for eksempel Johan Castberg, Balder X og Grand i perioden fra 2020-23.

ExxonMobils portefølje er en god strategisk match for Vår Energi, og gir ytterligere eierinteresser i mer enn 20 produserende felt i selskapets kjerneområder i Nordsjøen og Norskehavet. Dette gir grunnlag for både kommersielle og logistikkmessige synergier.

Oppkjøpet er en viktig milepæl både for Vår Energi og for eierne Eni og HitecVision, og bringer selskapet et langt skritt på veien mot å nå de vekstambisjonene som ble satt da Point Resources og Eni Norge gikk sammen og dannet Vår Energi i 2018.

Oppkjøpet medfører at flesteparten av de rundt 50 ansatte fra ExxonMobil går over til Vår Energi og vil ta del i den videre veksten og utviklingen av selskapet i årene som kommer.

Med dette oppkjøpet fortsetter Vår Energi å utvide sin diversifiserte portefølje av produserende olje- og gassfelt, utviklingsprosjekter og attraktive letelisenser. Vår Energi er allerede den største oljeprodusenten i Barentshavet, og vil fortsette å styrke denne posisjonen gjennom sin deltakelse i utviklingen av Johan Castberg-feltet.

Andre planlagte utviklingsprosjekter i porteføljen, slik som Balder X, Snorre Expansion Project, Grand og Fenja, gir en plattform for videre organisk vekst i Nordsjøen og Norskehavet. Den finansielle styrken i de produserende eiendelene gir Vår Energi et godt grunnlag for videre investeringer i utviklingsprosjekter og leting, så vel som fremtidige M&A -muligheter.

Transaksjonen vil bli finansiert ved bruk av eksisterende likviditet i Vår Energi samt en utvidet RBL lånefasilitet fullt ut garantert av BNP Paribas, som forventes syndikert før ferdigstillelse av transaksjonen.

Claudio Descalzi, CEO i Eni, sier i en uttalelse:
– Denne transaksjonen bidrar til å nå et sentralt strategisk mål for Vår Energi. Feltandelene som overtas kompletterer og styrker Vår Energi innen kjerneområder som allerede er velkjent for selskapet og åpner for nye vekstmuligheter. Som aksjonær er vi glade for at selskapet nå blir det nest største olje- og gasselskapet og Equinors største partner i Norge, og ser frem til å videreutvikle det enorme potensialet som fremdeles finnes på norsk sokkel. På ett år har vi fullstendig omstrukturert og styrket Eni-tilstedeværelsen i Norge ved å skape et sterkt norsk partnerskap basert på aksjonærenes omforente strategi og mål. I samsvar med Enis strategi vil økningen i OECD-basert produksjon dessuten bidra til en balansering av Enis geografiske eksponering.

Tor Espedal, seniorpartner i HitecVision, kommenterer:
– Vi er stolte av å kunne fortsette å bygge et stort norsk olje- og gasselskap. Fra vi etablerte Point Resources ved å slå sammen nisjeselskapene Core, Spike og Pure i 2016, gjennom kjøpet av ExxonMobils egenopererte virksomhet i 2017, og fusjonen med Eni Norge for å opprette Vår Energi i 2018, har dette vært en fantastisk reise. Denne transaksjonen viser igjen verdien av vår partnerskapsmodell med Eni, som bygger på de to partenes respektive styrker. Vi ser frem til å fortsette og arbeide sammen med Vår Energi fremover.

Kristin Kragseth, administrerende direktør i vår energi, sier i en kommentar:
– Denne transaksjonen er en viktig milepæl i Vår Energi sin korte historie og et tydelig bevis på vår ambisjon om å videreutvikle norsk sokkel. Gjennom ambisiøse vekstplaner ønsker Vår Energi ikke bare å være en sterk aktør på sokkelen, vi vil også skape store muligheter for norske leverandører i årene som kommer og sikre sysselsetting i mange deler av landet. Det er også en stor glede for meg å ønske våre gamle kolleger i ExxonMobil velkommen til Vår Energi. Vår prioritet er å fortsette trygg og miljømessig ansvarlig drift.

Om Vår Energi
Vår Energi er det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel. Vår Energi driver olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i drift i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Selskapet har som mål å ytterligere utforske, utvikle og produsere ressurser og reserver fra sin portefølje av attraktive lisenser. Vår Energi sine 800 ansatte jobber i offshore-felt og kontor på land; i hovedkontoret på Forus i Stavanger-regionen, og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo.

Selskapet er eid av det integrerte energiselskapet Eni S.p.A (69,6 prosent) og det norske, ledende private equity-selskapet HitecVision (30,4 prosent).

Om HitecVision
HitecVision er Europas ledende private equity-investor fokusert på offshore energibransjen, med en forvaltningskapital på USD 6 milliarder (50 milliarder kroner). HitecVision har hovedkontor i Stavanger med kontorer i Oslo og London. Siden 1994 har HitecVision-teamet investert i, kjøpt eller etablert mer enn 150 selskaper, inkludert ti oljeselskaper. Mer informasjon er tilgjengelig på www.hitecvision.com

Om Eni:
Eni S.p.A er et italiensk integrert energiselskap med som opererer i 67 land over hele verden og sysselsetter mer enn 30 000 mennesker. Selskapet opererer innen leting, utvikling og produksjon av olje og gass, raffinering og markedsføring, handel og frakt, petrokjemi og nye energiløsninger Eni rangeres blant de 150 beste selskapene på Fortune Global 500-listen etter omsetning. Eni er børsnotert i Milano og New York, med en kontrollerende eierandel i den italienske stat.
Mer informasjon er tilgjengelig på www.eni.com

Kontaktpersoner:
Vår energi: Andreas Wulff, + 47-926 16 759
HitecVision: Tor Espedal, + 47-970 94 268
Eni: Filippo Cotalini, +39-02-520-31507