Vår Energi og Folkehallene går sammen om storsatsing for å styrke aktivitetstilbud for barn og unge i Stavanger-regionen. Ambisjonen er bedre folkehelse, sosial utvikling og mestring og redusert utenforskap.

Folkehallene drifter fem idrettshaller i Stavanger-regionen, eid av Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner. Hallene har nærmere 500 000 besøkende per år og er viktige arenaer for fysisk aktivitet og sosial interaksjon – spesielt for barn og unge. I tillegg arrangeres nasjonale og internasjonale mesterskap for noen av verdens beste idrettsutøvere, til glede og inspirasjon for publikum i inn- og utland.

Denne uken ble det klart at Vår Energi og Folkehallene er enige om en samarbeidsavtale som blant annet medfører at det utvikles et gratis aktivitetstilbud for barn og unge, året rundt. Som en del av samarbeidsavtalen vil Folkehallene motta 10 millioner kroner i året fra Vår Energi. I tillegg vil Vår Energi Arena inngå i navnet til de fem hallene. Avtalen går over 10 år, med mulighet for forlengelse.

Folkehallene er et fantastisk konsept, og satsingen på barn og unge passer perfekt med vår visjon om å skape en bedre framtid. Vi er opptatt av å skape aktivitet og av å gi tilbake til lokalsamfunn der vi er til stede.  Vi er svært ydmyke og glade for å få lov å bli med Folkehallene på veien videre. Vi skal være en aktiv samarbeidspartner og bruke vår rolle og kapasitet til å skape nye muligheter og bidra til bedre folkehelse, sier CEO i Vår Energi, Torger Rød.

Daglig leder i Folkehallene IKS, Karton Nilsen er takknemlig:

Dette er en gledens dag og en milepæl i Folkehallenes historie. Avtalen med Vår Energi vil gjøre en stor forskjell i arbeidet med å bygge en bedre fremtid for regionens barn og unge. Samarbeidsavtalen vil styrke økonomien vår og dermed gi forutsigbarhet for den langsiktige satsingen på fysisk aktivitet og sosial interaksjon for barn og unge. Vi tror også dette kan bidra til stor rekruttering til regionens idrettslag.

Blant annet etableres ordning med helårlig gratistilbud med trening og aktiviteter for alle barn og unge under 16 år. Programmet vil inneholde faste ukentlige aktiviteter i alle anlegg, slik at de som ønsker det kan finne sin «aktivitet». For noen kan dette være veien inn i et idrettslag.

Avtalen medfører også en styrking av «Sommer i Folkehallene» – hvor alle hallene åpnes for grunnskoleelever i sommerferien. Det tilbys et stort utvalg av aktiviteter, fra strandvolleyball, skating, klatring og minigolf til systue, dans og e-sport.

I tillegg til tilbud om gratis idrettsaktiviteter, etableres et tilrettelagt tilbud for barn og unge som ikke har funnet seg til rette i idrettslag. Målet er å lage et godt tilbud for de som har falt, eller står i fare for å falle utenfor.

Sammen med Folkehallene skal vi finne aktiviteter rettet spesielt mot inkludering. Utenforskap er et stort, men underkommunisert samfunnsproblem og vi håper at gratis adgang til hallene kan bidra positivt i arbeidet med å bekjempe dette, forteller Rød.

I samarbeidsavtalen gis Vår Energi navnerettigheter til de fem eksisterende anleggene underlagt Folkehallene IKS. De nye navnene blir:

  • Vår Energi Arena Sørmarka
  • Vår Energi Arena Randaberg
  • Vår Energi Arena Forus
  • Vår Energi Arena Sandneshallen
  • Vår Energi Arena Sola

Personalressurser vil allokeres fra både Vår Energi og Folkehallene IKS for å drive utvikling av satsningen på folkehelse framover. I tillegg startes et forskningsprosjekt som skal måle den samfunnsøkonomiske effekten av samarbeidet.