Vår Energi og Equinor har inngått en fem-årig avtale om helikopterdeling i Nordsjøen for å redusere kostnader og miljøfotavtrykk knyttet til transport av personell. 

Avtalen om deling av helikoptre varer i fem år, og trådte i kraft 1. januar 2022. Den følger et lignende samarbeid mellom Vår Energi og Equinor om felles flygninger i Barentshavet og reflekterer et sterkt etablert samarbeidsforhold mellom to ledende olje- og gasselskaper på norsk kontinentalsokkel. 

Vår Energi har som mål å være en aktiv og foretrukket partner. Det innebærer å ta vare på mulighetene for deling og samarbeid for å effektivisere drift og redusere klimagassutslipp som et ledd i langsiktig bærekraftig produksjon av olje og gass fra norsk sokkel, sier Torger Rød, CEO i Vår Energi. 

Vår Energi har 12 regulære nordsjøflyvninger per uke med et gjennomsnitt på 180 passasjerer totalt. Selskapet er operatør for produksjonsskipet Balder FPU og Ringhorne-plattformen i Nordsjøen, samt for riggen West Phoenix, som borer nye brønner på Balder Future-prosjektet. 

Ved å koordinere og dele helikoptre og ledige seter søker Vår Energi og Equinor å optimalisere utnyttelsen av den felles tilgjengelige transportkapasiteten.  

Driftssjef i Vår Energi, Eivind Espe forklarer: 

Sikker og effektiv transport av personell til og fra installasjonene offshore er en av de sentrale logistikkoperasjonene knyttet til olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Basert på suksessen i nord, var det naturlig å vurdere og utvide samarbeidet vårt – en vinn-vinn-situasjon for begge operatørene, fortsetter Espe. 

Espe forteller røper videre at Vår Energi ser på mulighetene for å etablere tilsvarende samarbeid innenfor andre logistikkområder, som for eksempel forsyningstjenester. 

Om Vår Energi 

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslipps produsent (Scope 1 og 2) innen 2030. 

Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 35 produserende felt med en dagsproduksjon på 247 000 fat oljeekvivalenter (boe) per tredje kvartal 2021. Hovedkontoret er utenfor Stavanger, Norge, og vi er eid av energiselskapet ENI (69.85%) og det energifokuserte private equity selskapet HitecVision (30.15%). For å lære mer, vennligst besøk varenergi.no. 

Kontaktperson:  

Andreas Wulff, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Mobil: +47 926 16 759 
Email: andreas.wulff@varenergi.no 

This announcement may include projections and other “forward-looking” statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of Vår Energi AS (“Var Energi”) about further events and financial performance. No assurances can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections. Var Energi undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this announcement.