Vår Energi har signert rammeavtaler med til sammen 12 norske leverandører av tjenester innen en rekke tekniske og administrative fagdisipliner. Avtalene kan bidra til å sikre betydelig sysselsetting.

Rammeavtalene, som har en varighet på fem år, samt opsjoner, omfatter tjenester både offshore og på land. Et bredt spekter av fagfelt, inkludert multidisipline ingeniør-tjenester, leting og utforskning, undergrunn, boring og brønn, HMS, IT og HR-tjenester, dekkes av avtalene.

Avtalene omfatter også over 40 underleverandører, som leverer spesialkompetanse innen ulike fagfelt.

Gir arbeid til mange

Direktør for anskaffelser i Vår Energi, Annethe Gjerde.

– Rammeavtalene gjør oss godt rustet til å håndtere tidsavgrensede perioder med høyt aktivitetsnivå eller ved midlertidig behov for spesialkompetanse de neste årene, sier direktør for anskaffelser i Vår Energi, Annethe Gjerde.

– Den midlertidige skattepakken til petroleumsnæringen, vedtatt av Stortinget i sommer, bidrar til at vi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå til tross for utfordringene corona-pandemien og den lave oljeprisen gir. Derfor vil vi kunne ha behov for å hente inn ekstra ressurser innen en rekke fagdisipliner i perioder i flere år framover. Vi er svært glade for at vi nå har knyttet til oss solid kompetanse hos mange norske leverandører med lang erfaring fra norsk offshorevirksomhet. Det gode partnerskapet mellom operatører og leverandører i Norge er avgjørende for konkurransekraften i denne næringen.

– I løpet av våren 2020 opplevede vi en dramatisk nedgang i oljeprisen, i hovedsak grunnet corona-pandemien, med påfølgende aktivitetskutt og kostnadsbesparelser. Vi gjør fremdeles det vi kan for å holde kostnadene så lave som mulig, også med hjelp av dyktige og effektive leverandører. Med politikernes bistand kan vi nå opprettholde mange av de opprinnelig planlagte aktivitetene. Det vil kunne sikre arbeid til svært mange mennesker i årene framover, påpeker Gjerde.

Følgende leverandører har inngått rammeavtaler med Vår Energi: IKM Consultants AS, Acona AS, Ross Offshore AS, AGR Consultancy Services AS, Cegal AS, Semco Maritime Drift AS, MDE Norway AS, Head Energy Consulting AS, Sopra Steria AS, Omega CS AS, Norse Offshore AS og TS Group Operations AS.

For mer informasjon:

Andreas Wulff
Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
+47 92 61 67 59