Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Ringhorne plattform. Foto.

1. august 2019

Vår Energi har gjennomført nedsalg i feltområde

Vår Energi AS har fullført salget av 10 prosent eierinteresser i seks Vår Energi-opererte lisenser i Balder og Ringhorne-feltene i Nordsjøen til Mime Petroleum AS.

Vi er fornøyd med å ha Mime Petroleum som ny partner; en investor i våre felles planer om videre økonomisk utvikling av feltene, og vi ser fram til å modne revitaliseringen av Balder- og Ringhorne-området sammen, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Avtalen sørger for at Mime Petroleum får 10 prosent eierinteresser i Balder- og Ringhorne-feltene, og 7,4 prosent eierinteresser i Ringhorne Øst-feltet.

Om Balder- og Ringhorne-feltene
Vår Energi AS har reserver og ressurser for mer enn 1.250 millioner fat oljeevkivalenter, med mål om å bygge ut om lag 500 millioner fat o.e. i løpet av de neste fem årene. Videre utvikling av påviste og tilleggsressurser i Balder- og Ringhorne-feltene er viktige kompenenter i selskapets vekstplan. I tillegg er det potensial for å ytterligere øke reservene i området gjennom et leteprogram, som ifølge planen starter i 2020.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et ledende og voksende uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel og resultatet av fusjonen mellom Point Resources AS og Eni Norge AS i slutten av 2018. Vår Energi eies av både det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,6 prosent) og det ledende investorselskapet HitecVision (30,4 prosent).

Mer informasjon er tilgjengelig på www.varenergi.no

Kontakt:
Andreas Wulff, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi
Mobil: +47 926 16 759
Epost: andreas.wulff@varenergi.no