Vår Energi AS har fullført salget av 10 prosent eierinteresser i seks Vår Energi-opererte lisenser i Balder og Ringhorne-feltene i Nordsjøen til Mime Petroleum AS.

Vi er fornøyd med å ha Mime Petroleum som ny partner; en investor i våre felles planer om videre økonomisk utvikling av feltene, og vi ser fram til å modne revitaliseringen av Balder- og Ringhorne-området sammen, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Avtalen sørger for at Mime Petroleum får 10 prosent eierinteresser i Balder- og Ringhorne-feltene, og 7,4 prosent eierinteresser i Ringhorne Øst-feltet.

Om Balder- og Ringhorne-feltene
Vår Energi AS har reserver og ressurser for mer enn 1.250 millioner fat oljeevkivalenter, med mål om å bygge ut om lag 500 millioner fat o.e. i løpet av de neste fem årene. Videre utvikling av påviste og tilleggsressurser i Balder- og Ringhorne-feltene er viktige kompenenter i selskapets vekstplan. I tillegg er det potensial for å ytterligere øke reservene i området gjennom et leteprogram, som ifølge planen starter i 2020.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et ledende og voksende uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel og resultatet av fusjonen mellom Point Resources AS og Eni Norge AS i slutten av 2018. Vår Energi eies av både det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,6 prosent) og det ledende investorselskapet HitecVision (30,4 prosent).

Mer informasjon er tilgjengelig på www.varenergi.no

Kontakt:
Andreas Wulff, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi
Mobil: +47 926 16 759
Epost: andreas.wulff@varenergi.no