Vår Energi AS har tildelt en SPS-kontrakt for Balder-prosjektet til et konsortium bestående av Baker Hughes, et GE-selskap (BHGE), og Ocean Installer AS.

Kontrakten er en viktig milepæl i det pågående Balder X prosjektet der Balder og Ringhornet-feltene i Nordsjøen skal reutvikles. Prosjektet vil forlenge levetiden til Jotun FPSO til 2045 ved å modernisere installasjonen og flytte den til Balder-lisens PL001, som var den første tildelte lisensen på norsk sokkel. Dersom produksjonsestimatene slår til vil det gi PL 001 en estimert levetid på over 80 år.

– Vi i Vår Energi er glade for å kunne tildele denne viktige kontrakten til BHGE og Ocean Installer. Den vil føre ny aktivitet og opprettholde kompetanse i service-industrien i Rogaland, som er i verdensklasse. Begge konsortiumselskapene har solid tilstedeværelse lokalt og store deler av konstruksjons- og ingeniørarbeidet vil komme fra lokale tilbydere, noe som vil føre til sysselsetting i regionen, sier Kristin Kragseth, CEO i Vår Energi.

De to selskapene vil, i henhold til kontrakten, utføre ingeniørarbeid, anskaffelser konstruksjon og installasjon av nye subsea produksjonssystem, umbilicals, stigerør og flytlinjer til Jotun A FPSO. BHGE og Ocean installer vil også og fjerne gammelt subseautstyr og uføre opprydningsarbeid på havbunnen.

– Balder X tildelingen er den største i selskapets historie. Kontrakten med Vår Energi dobler backloggen vår og lar oss ta del i Vår Energis første store utviklingsprosjekt i denne regionen. Vi er stolte av å bli valgt og ser frem til å levere et vellykket integrert prosjekt til Vår Energi i Nordsjøen, sammen med BHGE, sier Kevin Murphy, CEO i Ocean Installer.

Revitaliseringen av de Vår Energi-opererte Nordsjøfeltene Balder og Ringhorne innebærer flere store prosjektaktiviteter; som forlengelse av Balder FPSOs levetid til 2030, boring av 15 nye produksjonsbrønner i Balder-området samt 11 nye produksjonsbrønner rundt Ringhorne feltet. Disse aktivitetene vil foregå parallelt med at ordinær produksjon fortsetter på Balder- og Ringhorne-feltene.

– Vi er svært glade for å være valgt av Vår Energi til å være med på utviklingen av Balder X prosjektet sammen med vår partner Ocean Installer. Gjennom vår Subsea Connect tilnærming, ved å utnytte tidlig engasjement med kunden, har vi kunnet optimalisere utviklingskostnadene for denne betydelige kontrakten. BHGE tar med seg lang erfaring, lokal ekspertise og utprøvd teknologi for å gjennomføre dette utfordrende prosjektet både på tid og kvalitet, sier Tom Huuse, Direktør for Norge og Danmark i BHGE

Om Vår Energi AS

Vår Energi AS har reserver og ressurser på mer enn 1 250 millioner fat oljeekvivalent (Mboe), og er har som mål å utvikle ytterligere rundt 500 Mboe i løpet av den neste femårsperioden. Videre utvikling av påviste og allerede kartlagte ressurser i feltene Balder og Ringhorne er sentrale elementer i denne vekstplanen. I tillegg er det potensiale for å øke reservene i området ytterligere gjennom et leteprogram med planlagt oppstart i 2020.

Kontakt:
Marie Louise Falch, communication advisor
Mobil: +47 97 43 02 09
E-post: marie.louise.falch@varenergi.no