Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Tre personer står ved bord og signerer kontrakt.
Tom Huuse (Director Norway and Denmark BHGE), Krsitin Kragseth (CEO Vår Energi) and Kevin Murphy (CEO Ocean Installer).

27. september 2019

Vår Energi gir Balder-kontrakt til industrikonsortium

Vår Energi AS har tildelt en SPS-kontrakt for Balder-prosjektet til et konsortium bestående av Baker Hughes, et GE-selskap (BHGE), og Ocean Installer AS.

Kontrakten er en viktig milepæl i det pågående Balder X prosjektet der Balder og Ringhornet-feltene i Nordsjøen skal reutvikles. Prosjektet vil forlenge levetiden til Jotun FPSO til 2045 ved å modernisere installasjonen og flytte den til Balder-lisens PL001, som var den første tildelte lisensen på norsk sokkel. Dersom produksjonsestimatene slår til vil det gi PL 001 en estimert levetid på over 80 år.

– Vi i Vår Energi er glade for å kunne tildele denne viktige kontrakten til BHGE og Ocean Installer. Den vil føre ny aktivitet og opprettholde kompetanse i service-industrien i Rogaland, som er i verdensklasse. Begge konsortiumselskapene har solid tilstedeværelse lokalt og store deler av konstruksjons- og ingeniørarbeidet vil komme fra lokale tilbydere, noe som vil føre til sysselsetting i regionen, sier Kristin Kragseth, CEO i Vår Energi.

De to selskapene vil, i henhold til kontrakten, utføre ingeniørarbeid, anskaffelser konstruksjon og installasjon av nye subsea produksjonssystem, umbilicals, stigerør og flytlinjer til Jotun A FPSO. BHGE og Ocean installer vil også og fjerne gammelt subseautstyr og uføre opprydningsarbeid på havbunnen.

– Balder X tildelingen er den største i selskapets historie. Kontrakten med Vår Energi dobler backloggen vår og lar oss ta del i Vår Energis første store utviklingsprosjekt i denne regionen. Vi er stolte av å bli valgt og ser frem til å levere et vellykket integrert prosjekt til Vår Energi i Nordsjøen, sammen med BHGE, sier Kevin Murphy, CEO i Ocean Installer.

Revitaliseringen av de Vår Energi-opererte Nordsjøfeltene Balder og Ringhorne innebærer flere store prosjektaktiviteter; som forlengelse av Balder FPSOs levetid til 2030, boring av 15 nye produksjonsbrønner i Balder-området samt 11 nye produksjonsbrønner rundt Ringhorne feltet. Disse aktivitetene vil foregå parallelt med at ordinær produksjon fortsetter på Balder- og Ringhorne-feltene.

– Vi er svært glade for å være valgt av Vår Energi til å være med på utviklingen av Balder X prosjektet sammen med vår partner Ocean Installer. Gjennom vår Subsea Connect tilnærming, ved å utnytte tidlig engasjement med kunden, har vi kunnet optimalisere utviklingskostnadene for denne betydelige kontrakten. BHGE tar med seg lang erfaring, lokal ekspertise og utprøvd teknologi for å gjennomføre dette utfordrende prosjektet både på tid og kvalitet, sier Tom Huuse, Direktør for Norge og Danmark i BHGE

Om Vår Energi AS

Vår Energi AS har reserver og ressurser på mer enn 1 250 millioner fat oljeekvivalent (Mboe), og er har som mål å utvikle ytterligere rundt 500 Mboe i løpet av den neste femårsperioden. Videre utvikling av påviste og allerede kartlagte ressurser i feltene Balder og Ringhorne er sentrale elementer i denne vekstplanen. I tillegg er det potensiale for å øke reservene i området ytterligere gjennom et leteprogram med planlagt oppstart i 2020.

Kontakt:
Marie Louise Falch, communication advisor
Mobil: +47 97 43 02 09
E-post: marie.louise.falch@varenergi.no