Vår Energi forlenger avtale om gassleveranser på opp til fem milliarder kubikkmeter (bcm) naturgass til Eni med en 12-års periode.

Avtalen bygger videre på tilsvarende gassavtale med VNG, som nylig ble annonsert av selskapet. CEO i Vår Energi, Nick Walker:

Vi er svært glade for å ha sikret enda en langsiktig avtale om gass-salg med en europeisk energikjempe. Avtalen med Eni kommer rett etter tilsvarende avtale med VNG – noe som igjen viser vår rolle som en stabil og pålitelig leverandør av energi til det europeiske energimarkedet. Avtalen representerer en dobling av naturgass til 10 milliarder kubikkmeter som skal leveres til to av våre gode partnere over de neste 12 årene. Leveransen sikrer tilgang til energi for husholdninger, lokalsamfunn og industri til midten av 2030-tallet.

Vår Energi har vært en nøkkelleverandør av naturgass de siste 30 årene og er nå glade for å styrke samarbeidet med langsiktige gass-kjøpere.

Avtalen viser tilliten Europa har til Norge som energileverandør. Som Norges nest største eksportør av naturgass vil Vår Energi fortsette å lete etter petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Tilgang til nye leteareal og langsiktige, stabile rammevilkår og politisk støtte blir avgjørende for vår evne til å levere på våre forpliktelser til våre kunder i Europa, og for verdiskapingen hjemme i Norge.

I avtalen heter det at Vår Energi skal levere opp til fem milliarder kubikkmeter naturgass (BCM) i løpet av perioden 2024-2036. Gassen går fra Norge til terminalene i Emden og Dornum i Tyskland, og leveres til markedspris. 

Kontakt

Investor relations 
Ida Marie Fjellheim, VP Investor Relations
+47 905 09 291
ida.fjellheim@varenergi.no  

Media 
Andreas Wulff, VP Public Affairs
+47 926 16 759 
andreas.wulff@varenergi.no