Vår Energi forlenger avtale om gassleveranser på opp til fem milliarder kubikkmeter (bcm) naturgass til VNG Handel & Vertrieb GmbH med en 12-års periode.

Avtalen bygger videre på et langvarig samarbeid mellom Vår Energi og VNG som daterer tilbake til 1990-tallet.

Konsernsjef i Vår Energi, Nick Walker:

Avtalen med VNG bekrefter at våre kunder i Europa har behov for å sikre seg langsiktig leveranse av energi. Vår Energi er forpliktet til å være en pålitelig og sikker produsent av naturgass som sikrer energi til husholdninger, lokalsamfunn og industri i lang tid framover.

Vår Energi har vært en nøkkelleverandør av naturgass de siste 30 årene og er nå glade for å styrke samarbeidet med langsiktige gass-kjøpere.

Avtalen viser tilliten Europa har til Norge som energileverandør. Som Norges nest største eksportør av naturgass vil Vår Energi fortsette å lete etter petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. Tilgang til nye leteareal og langsiktige, stabile rammevilkår og politisk støtte blir avgjørende for vår evne til å levere på våre forpliktelser til våre kunder i Europa, og for verdiskapingen hjemme i Norge.

Ulf Heitmüller, konsernsjef i VNG AG:

Vi er fornøyd med forlengelsen av den langsiktige avtalen om økte volumer fra Vår Energi. Avtalen bygger opp under det langsiktige og gode samarbeidet vi har med Vår Energi og deres forgjengere siden 1990-tallet. Norge har vært en pålitelig leverandør av naturgass med et lavt karbonavtrykk til VNG i mange år, og avtalen støtter vår forpliktelse om å sikre bærekraftig energi-leveranser til Europa. Vi er takknemlige for det gode forholdet vi har med Vår Energi, og ser fram til å fortsette samarbeidet.

I avtalen heter det at Vår Energi skal levere opp til fem milliarder kubikkmeter naturgass (BCM) i løpet av perioden 2024-2036. Gassen går fra Norge til terminalene i Emden og Dornum i Tyskland, og leveres til markedspris.

Kontakt

Investor relations 
Ida Marie Fjellheim, VP Investor Relations
+47 905 09 291
ida.fjellheim@varenergi.no  

Media 
Andreas Wulff, VP Public Affairs
+47 926 16 759 
andreas.wulff@varenergi.no