Vår Energi er tildelt 16 nye produksjonslisenser på norsk sokkel, hvorav 4 som operatør, i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2023.

Vår Energi er ett av de raskest voksende olje og gass-selskapene i verden, og en betydelig leverandør av olje og gass til Europa. Kontinuerlig tilgang til nytt leteareal er selve bærebjelken for videre vekst, verdiskaping og utvikling av norsk sokkel.

Vår Energi tilbys lisenser i både Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet – de fleste i områder nær eksisterende infrastruktur, i tråd med selskapets hub-strategi.

Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production er godt fornøyd:

Jeg er svært glad for å se at vi tilbys lisenser i alle våre nøkkelområder på norsk sokkel. Vi fortsetter å bygge ut den allerede robuste porteføljen vår, og styrker selskapets posisjon som en ledende operatør – spesielt i nord. Alle de nye lisensene støtter den langsiktige vekststrategien vår, og gir oss kontinuitet i arbeidet med å utvikle muligheter og skape verdier.

Vår Energi tilbys også lisenser vest i Barentshavet – i områder som foreløpig er mindre kjent. CEO i Vår Energi, Nick Walker forklarer:

I tillegg til muligheter i og rundt eksisterende felt, intensiverer vi nå arbeidet med å utvikle mulighetene i områdene vest i Barentshavet – hvor vi virkelig utnytter vår lete-ekspertise. Norge er en viktig leverandør av energi til Europa, og tilgang til nye letearealer er helt avgjørende for å befeste vår posisjon som en pålitelig leverandør.

Vår Energi er tildelt følgende lisenser: (op) = operatør

  • Nordsjøen: PL932B, PL1215, PL1214, PL1203 (op)
  • Norskehavet: PL1231, PL1218, PL1194, PL1224 (op), PL1227
  • Barentshavet: PL1243, PL1242, PL1241 (op), PL1239, PL1238, PL1237 (op), PL1236

Resultatene ble kunngjort av Energidepartementet i dag.

Kontaktperson

Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
andreas.wulff@varenergi.no
+47 926 16 759