Vår Energi AS har inngått en avtale med Telenor Maritime om å installere 2G og 4G-nettverk på Goliat-feltet, noe som vil forbedre sikkerheten og beredskapen i regionen.

– Vi er fornøyd med at vi nå har sikret denne avtalen som vil forbedre nettverkspåliteligheten på Goliat-feltet. Andre aktiviteter offshore vil også oppleve bedre sikkerhet og beredskap ved at folk til sjøs kan benytte seg av nettverket, sier Asbjørn Skoge, driftsleder for Barentshavet i Vår Energi.

– Telenor Maritime opererer allerede 4G-nettverk på norsk kontinentalsokkel, og vi er fornøyd med denne avtalen med Vår Energi. Vi bygger videre på vår erfaring fra å levere tilpassede løsninger i Nordsjøen og Norskehavet, når vi nå utvider vår forretningsvirksomhet i arktiske farvann som Barentshavet, sier Lars Erik Lunøe, administrerende direktør i Telenor Maritime.

Installasjon av utstyr om bord i den flytende, produksjons, lagrings- og losseenheten på Goliat vil starte i løpet av andre kvartal 2019, med forventet ferdigstilling tredje kvartal samme år. I tillegg inkluderer avtalen forsyningsfartøy til Goliat-lisensen og andre til sjøs innen 70 kilometers rekkevidde fra Goliat-feltet.

– Som operatør for Goliat-feltet, er vi opptatt av å ta samfunnsansvar i de regionene hvor vi opererer. Betydelige ringvirkninger i nord har funnet sted som en effekt av Goliat-utbyggingen, og med framtidige operasjoner og vedlikeholdsaktiviteter i området forventer vi også fortsatt betydelige ringvirkninger som følge av våre aktiviteter. I dette tilfellet, er vi glad for at mobile kommunikasjonstjenester etablerer et tryggere miljø for alle til havs, inkludert havfiskeflåten og en voksende turistindustri, legger Asbjørn Skoge til.

– Mobiloperatører og teknologi har gjennom tidene forvandlet ulike typer industri og forretningsvirksomhet i måten de opererer på. Et nytt, avansert høyhastighets 4G-nettverk vil bidra til at Vår Energi kan gjennomføre enda mer innovasjon på Goliat-feltet som følge av ny mobil dekning, gjennom kommunikasjon mellom installasjonen offshore og forsyningsfartøy. Lav ventetid, høy kapasitet, stabilitet og trådløs kommunikasjon vil effektivisere industriens mulighet til å gjennomføre integrerte operasjoner, legger Lars Erik Lunøe til.

I perioder med nedstengt produksjon som for eksempel revisjonsstans eller andre aktiviteter, kan nettverket bli påvirket, men målet er å sørge for høyest mulig oppetid på nettverket.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt ledende, uavhengig E&P selskap på den norske kontinentalsokkelen (NCS) og er et resultat av sammenslåing av Point Resources AS og Eni Norge AS sent i 2018. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %). Mer informasjon tilgjengelig på våre hjemmesider www.varenergi.no

Kontakt:
Andreas Wulff, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, Vår Energi
M: +47 926 16 759
E: andreas.wulff@varenergi.no

Om Telenor Maritime
Telenor Maritime er den ledende mobiloperatøren til sjøs, den maritime kommunikasjonsspesialisten som tilbyr global mobildekning, internett og backhaul for offshore- og fiskeindustrien, cruiseskip og ferger. Telenor Maritime har hovedkontor i Arendal, og kontorer Stavanger, Bergen, og Stockholm. Telenor Maritime er en del av Telenor ASA, en av verdens største mobiloperatører. Gjennom Telenor har vi tilgang til et bredt spekter av kompetanse og ressurser til markeds-, produkt-, innovasjons- og innholdsutvikling. Telenor Maritime har ledet utviklingen av sikker tilkobling til sjøs siden 2004, og betjener mer enn 100 rederier, 25 millioner passasjerer og mannskap om bord på mer enn 400 fartøyer over hele verden. For mer informasjon, vennligst besøk www.telenormaritime.com

Kontakt:
Lars Erik Lunøe, administrerende direktør, Telenor Maritime
E: Lars-Erik.Lunoe@telenor.com
M: +47 909 73 006