Vår Energi ASA og partnere vil bygge ut Verdande-feltet og sikre oljevolumer som vil forlenge levetiden til produksjonsskipet Norne i Norskehavet. På vegne av lisensen overleverte operatøren Plan for utbygging og drift (PUD) til Olje og energidepartementet i dag.

Utbyggingen av Verdande-feltet er i tråd med vår strategi for langsiktig verdiskaping fra etablert infrastruktur og er et godt eksempel på god ressursutnyttelse. Gjennom å utnytte ledig kapasitet på Norneskipet kan volumene produseres på en kostnadseffektiv måte, forteller Development Manager Norwegian Sea i Vår Energi, Tor Skjelby.

 

Utbyggingsløsningen består av en havbunnsramme som kobles opp mot Norne-skipet via et nytt produksjonsrør. I følge Skjelby forsterker prosjektet Vår Energi sin satsing rundt prioriterte kjerneområder på sokkelen:

Med Verdande-utbyggingen bekrefter vi vår satsing i Norskehavet, samtidig som det styrker vår posisjon i regionen. Utbyggingen tilfører verdifulle volumer til ressursbasen vår, og støtter våre langsiktige vekstmål.

 

Ringvirkninger

Verdande skal drives og vedlikeholdes som en integrert del av Norne. Dette inkluderer aktiviteter ved drifts-basen i Sandnessjøen, helikopterbasen i Brønnøysund samt bruk av lokale bedrifter innenfor ingeniørtjenester og fabrikasjon nord i Norge.

I tillegg vil selve utbyggingen sysselsette nær 1 300 årsverk, fordelt over tre år i utbyggingsperioden fra 2023 til 2025, legger Skjelby til.

 

Produserer om tre år

Verdande-feltet består av funnene Cape Vulture og Alve Nordøst og ligger i Norskehavet rundt 300 kilometer sørvest for Bodø. Funnene utgjør til sammen 36,3 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter og skal etter planen settes i produksjon i fjerde kvartal 2025.

Investeringene for Verdande er på totalt 4,7 milliarder i 2022-kroner.

Rettighetshavere i Verdande: Equinor Energy AS – operatør – (59,3 %), Petoro AS (22,4 %), Vår Energi ASA (10,5 %), Aker BP ASA (7,0 %), PGNIG Upstream Norway AS (0,8 %).