Vår Energi og Universitetet i Stavanger (UiS) har gått sammen for å inspirere studenter. Denne uken ble fem UiS-studenter tildelt stipend på til sammen 200 000 kroner.

Vår Energi og Universitet i Stavanger har et felles mål om å inspirere studenter til å fortsette å studere på et høyere nivå, og ble i 2019 enige om å etablere en stipendordning for studenter innen geovitenskap og petroleumsteknikk.

“Kunnskap er vår viktigste ressurs. Kunnskap fikk oss der vi er i dag, og den vil hjelpe oss med å finne morgendagens løsninger. Universitetet i Stavanger har en lang tradisjon med å dyrke frem fantastiske studenter, og mange finner heldigvis veien til i olje- og gassindustrien. Vi håper at vårt beskjedne bidrag ikke bare vil inspirere og motivere, men også signalisere at vi tar et samfunnsansvar, sier Bjørn Thore Ribesen, direktør for feltutvikling og prosjekter i Vår Energi.

Vår Energi mastergradsstipend er et beløp på 50 000 kroner til studenter som utmerker seg spesielt innen geovitenskap og petroleumsteknikk.

Vinnere blir kåret av en jury etter presentasjoner. Juryen for 2020 bestod av Bjørn Thore Ribesen, Vår Energi-kollega og letedirektør Denis Palermo og universitetsprofessorene, Øystein Arild og Alejandro Escalona Varela.

Spennende funn innen brønnkonstruksjon

Det første stipendet i kategorien “boring og naturgassteknologi” ble tildelt Larisa Penkala.

”Larisa belønnes for en meget sterk masteroppgave. I tillegg til å bidra til økt sikkerhet i brønnkonstruksjon, presenterer hun funn som kan gi en umiddelbar teknisk og kommersiell og kostnadsbesparende effekt innen brønnkonstruksjon”, forklarer Bjørn Thore.

Larisa Penkala.

Ingen andreplass – to vinnere

Christine Oswald and Denis Palermo.

I kategorien “reservoarteknologi og geovitenskap”, klarte ikke juryen å bli enige om en vinner, og bestemte seg heller for å tildele to stipend. Det første stipendet ble tildelt Adrian Pindel (ikke tilstede på grunn av Covid-19 reiserestriksjoner).

“Adrian klarer å integrere geovitenskap, geofysikk og geostatistisk reservoarmodellering på et avansert faglig nivå med særlig høy forretningsrelevans”, forklarer Denis Palermo.

Christine Oswald ble  den andre vinneren i kategorien. Juryen belønner Christine for spennende funn i den dynamiske oppførselen til gjenværende paleogassmetninger i produserende felt.

På god vei opp og fram

I tillegg ble det delt ut stipend til to bachelorgradsstudenter som har utmerket spesielt i studiene sine.

Einar Gramstad Salomonsen, student ved “Geo”, og Jan-Arthur S. Svendsbøe, som studerer “PetEng”, fikk stipend på 25 000 kroner hver.

Vår Energi’s  mål er å utvide vårt eierskap og øke aktivitetene på norsk sokkel (NCS) på en lønnsom og bærekraftig måte.

For å oppnå dette, vil Vår Energi trenge de skarpeste hodene i fremtiden. Samarbeidet med UiS er en investering i fremtidig suksess.

Denis Palermo og Einar Gramstad Salomonsen.
Jan-Arthur S. Svendsbøe and Bjørn Thore Ribesen.