Vår Energi setter nye, ambisiøse klimamål – skal være klimanøytrale i 2030.  

«Vi har dårlig tid, og nå trengs handling. Krav til bærekraft og miljøhensyn går nå som en grønn tråd i alle aktiviteter i Vår Energi. Vi har etablert et veikart for hvordan vi skal nå hovedmålet om nær null utslipp av klimagasser i 2050. Å bli klimanøytral innen 2030 er et viktig steg på vegen mot null», forteller Vår Energi CEO, Torger Rød.

Målet er å være klimanøytral i Scope 1 og 2-aktiviteter innen 2030 – som betyr netto null klimagassutslipp fra alle 35 produserende olje- og gassfelt hvor Vår Energi er operatør eller partner. I tillegg er det bestemt at utslipp fra alle beredskaps- og forsyningsfartøy og oljetankere skal reduseres til netto null innen 2025 (Scope 3).

Dette innebærer en betydelig økning fra ambisjonene som ble satt i 2020, da Vår Energi besluttet å redusere CO2-utslippene fra egen drift med 50% innen 2030.

«Vi anerkjenner at vi har en svært krevende oppgave foran oss, og utslipp vi ikke klarer å fjerne gjennom operasjonelle tiltak vil vi håndtere med kompenserende tiltak for å nå målsettingen om å bli klimanøytral i 2030», sier Torger Rød.

Ordningen for bruk av kompenserende tiltak ble introdusert i Paris-avtalen i 2015 og vurderes som et viktig tiltak i arbeidet med å redusere utslipp. Videreutvikling av konseptet stod høyt på agendaen under klimatoppmøtet i Glasgow – COP 26.

Bærekraft er en viktig del av hvordan Vår Energi arbeider. Målet er langsiktig verdiskapning gjennom å håndtere naturressurser på en sikker, ansvarlig og bærekraftig måte.

Vår Energi slutter seg til FN’s bærekraftsmål (SDG), med spesiell oppmerksomhet rettet mot mål hvor selskapet kan ha en merkbar og konkret påvirkning.

Om Vår Energi

Vår Energi er et integrert oppstrøms olje- og gasselskap, etablert i 2018 gjennom sammenslåingen av Eni Norge og Point Resources, og er i dag det største uavhengige oljeselskapet på norsk kontinentalsokkel, med en produksjon i første halvår 2021 på 239 000 boepd og en 2P reservebase på 1 147 mmboe (SEC) ved utgangen av 2020. I tillegg til egne produserende eiendeler har selskapet flere prosjekter under utvikling. Videre har Vår Energi betydelig letesuksess å vise til gjennom sin deltakelse i flere store funn i 2021. Selskapet har 900 ansatte offshore og på land og har hovedkontor på Forus utenfor Stavanger og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo. Vår Energi eies av energiselskapet Eni (69,85 %) og det energiorienterte aktive eierfondet (PE) HitecVision (30,15 %).

***

This announcement may include projections and other “forward-looking” statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of Vår Energi AS (“Var Energi”) about further events and financial performance. No assurances can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections. Var Energi undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this announcement.