Produksjonsskipet Jotun FPSO har produsert olje fra Jotun-feltet i Nordsjøen siden 1999. Nå tas det til land for oppgradering hos Rosenberg Worley i Stavanger. Prosjektet markerer starten på levetidsforlengelsen av Balder-feltet i Nordsjøen.

– Jeg er glad og veldig stolt over å få Jotun til Stavanger. Glad fordi det markerer starten på Vår Energi sitt viktigste prosjekt framover. Stolt fordi vi bidrar med å sikre arbeidsplasser i en svært krevende tid for hele industrien, sier CEO i Vår Energi, Kristin F. Kragseth.

Covid-19-pandemien og lav oljepris skapte stor usikkerhet for prosjektet, og det ble behov for en grundig gjennomgang for å få oversikt over mulige konsekvenser. Samtidig ble det satt inn kompenserende tiltak for å redusere effektene av Covid-19, og opprettholde framdriftsplanen.

Gjennomgangen viste at Covid-19-pandemien har medført forsinkelser av en del leveranser, men at overordnet plan er uforandret. Med Stortingets vedtak om tiltak for industrien og egne kompenserende tiltak er Vår Energi trygge på at prosjektet kan gjennomføres med mål om produksjonsstart i andre halvdel av 2022.

Storsatsing i Nordsjøen

Oppgraderingen av Jotun FPSO er en del av Vår Energi sin storsatsing på økt utvinning av olje fra Balder-feltet i Nordsjøen (PL 001). Prosjektet Balder Future vil forlenge levetiden til feltet til 2045, og gi Norges eldste lisens en levetid på 80 år.

I tillegg til oppgraderingen av Jotun FPSO skal det bores 13 nye produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn på feltet. Prosjektet tar sikte på å hente ut 136 millioner fat oljeekvivalenter (Mboe).

− Vi er stolte over å få videreføre PL 001-arven, og gjennom å ta i bruk eksisterende infrastruktur bidrar vi til god ressursforvaltning. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan Covid 19-pandemien vil påvirke prosjektet, men målet er produksjonsstart i siste halvdel av 2022, sier Kragseth.

Prosjektet representerer en investering på NOK 19,6 mrd. Prosjektet vil sysselsette 30 000 årsverk i prosjekt- og driftsperioden (2018-45), med en topp på 4 500 årsverk i perioden 2020-22.

Hjem til Stavanger

Jotun ble i sin tid bygget ved Kværner Rosenberg verft Finland, og fraktet til Rosenberg i Stavanger for ferdigstilling på slutten av 90-tallet. Litt over 20 år etter, er skipet tilbake.

Jotun ventes inn Åmøyfjorden mandag 15. juni. Her blir det liggende i rundt to uker for klargjøring før den tas inn til Rosenberg Worley-verftet.

Oppgraderingen av Jotun FPSO inkluderer blant annet overhaling av turret (dreie-skiven), rør, prosessutstyr, skrog, marine systemer, boligkvarter, kontroll og sikkerhetssystemer. Bemanningen hos Rosenberg er estimert til 1 200 personer på det meste.

Etter planen skal «nye» Jotun FPSO re-installeres på feltet mellom Balder FPSO og Ringhorne-plattformen i løpet av sommeren 2022.

Lokale leverandører

I tillegg til Rosenberg Worley, er Baker Hughes og Ocean Installer, begge med baser i Stavanger-regionen, valgt til å utføre ingeniørarbeid, anskaffelser, konstruksjon og installasjon av nye subsea-systemer (SPS), umbilicals, stigerør og transportrør til Jotun FPSO. Andelen norske leverandører i prosjektet er 70 %.

Kontaktperson:

Jan Eirik H. Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver, Vår Energi AS
Mobil: +47 913 25 511
E-post: jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no