Vår Energi gir i dag en oppdatering på fremdriften for Balder X-prosjektet og et revidert kostnadsestimat som reflekterer økt arbeidsmengde, utfordringer i globale forsyningskjeder og Covid-19, samt endringer i tidsplanen. Selskapets målsetning om en dagsproduksjon på over 350 000 fat olje og gass ved utgangen av 2025 er upåvirket. 

Balder X, som består av Balder Future-prosjektet og et boreprogram på Ringhorne, skal bidra til å forlenge produksjonen fra Balder-området til 2045 og støtte utviklingen av nye funn i området gjennom å oppgradere eksisterende infrastruktur og bore nye produksjonsbrønner. En prosjektgjennomgang har identifisert ytterligere investeringsbehov på 11,5 milliarder kroner, noe som øker det samlede investeringsestimatet til 40,7 milliarder kroner. Produksjonsstart for Balder X er nå ventet i tredje kvartal 2024, sammenlignet med tidligere sent i 2023. 

Endringene påvirker ikke guidingen for samlede investeringer i 2022 og selskapet opprettholder utbytteguidingen for 2022 og den langsiktige utbyttepolitikken. Den reviderte tidsplanen vil ha størst effekt på ventet produksjon i 2024, men dette blir delvis motvirket av en raskere opptrapping ettersom flere Balder Future-produksjonsbrønner er ventet å være klare for oppstart. Selskapet venter også at mesteparten av økningen i investeringene kommer i 2024. 

Administrerende direktør i Vår Energi, Torger Rød:

Vi jobber for en sikker gjennomføring av det gjenstående arbeidet for å bli ferdige med oppgraderingen av Jotun FPSO-en så effektivt som mulig. Balder X er fortsatt et meget lønnsomt prosjekt som er forventet å løfte dagsproduksjonen fra Balder-området til over 70 000 fat oljeekvivalenter på topp med en attraktiv break-even-pris, 

Det nye kostnadsestimatet og endring i tidsplanen er i hovedsak relatert til Balder Future med et økt omfang og ytterligere ingeniør- og byggearbeid på levetidsforlengelsen for produksjonsskipet Jotun. Eksterne faktorer som Covid-19, dårlig vær som har påvirket boring og offshoreaktiviteter, samt prisinflasjon for varer og tjenester, har også påvirket prosjektet. Fokus er på å sikre fremgang og kostnadskontroll for den gjenstående delen av prosjektet. 

Balder X forventes å muliggjøre produksjon av estimerte 143 millioner fat utvinnbare reserver. Når Jotun FPSO er gjeninstallert og tilkoblet til Balder Future-brønnene vil også de nye Ringhorne-brønnene bli satt i produksjon. I tillegg blir King- og Prince-funnene fra 2021, estimert til 60-135 millioner fat olje, vurdert for utvikling gjennom Jotun FPSO. Vår Energi ser også på mulighetene for nye letebrønner i det ressursrike Balder-området. 

Torger Rød:

Balder-området vil fortsette å være en betydelig bidragsyter til den langsiktige verdiskapningen fra norsk sokkel. Balder er en del av den første produksjonslisensen i Norge og har siden 1999 produsert totalt rundt 500 millioner fat olje og gass, og med det bidratt til europeisk energisikkerhet og utviklingen av det norske samfunnet. Vi ser et potensial for å øke produksjonen fra Balder-området til opp mot 1 milliard fat basert på planlagte prosjekter, nye funn og letemuligheter.

Det reviderte kostnadsestimatet og den endrede tidsplanen vil bli inkludert i Statsbudsjettet for 2023 som blir offentliggjort 6. oktober 2022. 

Balder X-prosjektet 

  • Balder-feltet ligger i produksjonslisens PL 001 i Nordsjøen – den første lisensen på norsk kontinentalsokkel (tildelt i 1965).  
  • Balder X-prosjektet har som mål å forlenge produksjonen til 2045 og består av fire pågående prosjekter: Oppgradering av Balder-skipet, boring av nye brønner på Ringhorne III/IV samt Balder Future som inkluderer en oppgradering av Jotun FPSO og boring av 14 nye produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn. 
  • Prosjektet gjenbruker eksisterende infrastruktur for å redusere utviklingsfotavtrykket og åpne for en mulig fremtidig pensjonering av produksjonsenheter som kan redusere årlige CO2-utslipp med ~100 000 tonn per år. 
  • King- og Prince-funnene i Balder-området, estimert til 60-135 millioner fat olje, blir vurdert for tilkobling til Jotun FPSO-en. 
  • Lisenseiere: Vår Energi ASA 90 % og Mime Petroleum AS 10%

Om Vår Energi 

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdidrevet vekst basert på over 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykket leting. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, en leder innen bærekraft og en netto null-utslipps produsent (Scope 1 og 2) innen 2030.    

Vår Energi har mer enn 950 ansatte og eierandeler i 36 produserende felt med en dagsproduksjon på 246 000 fat i 2021. Vi har hovedkvarter rett utenfor Stavanger, og kontorer i Oslo og Hammerfest. 

 

Kontakt: 

Investor relations   
Ida Marie Fjellheim, Head of Investor Relations   
+47 90509291   
*ida.fjellheim@varenergi.no     

 

Media
Andreas Wulff, kommunikasjonssjef 
+47 92616759  
andreas.wulff@varenergi.no 

 

 

This announcement may include projections and other “forward-looking” statements within the meaning of applicable securities laws. Any such projections or statements reflect the current views of Vår Energi ASA (“Var Energi”) about further events and financial performance. No assurances can be given that such events or performance will occur as projected and actual results may differ materially from these projections. Var Energi undertakes no obligation to publicly release any revisions to these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date of this announcement.