Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Gjertrud Halset. Foto.
Gjertrud Halset leder avdelingen for forskning og utvikling i Vår Energi.

13. september 2021

Nytt steg mot nullutslipp

Vår Energi deltar i forskningsprosjekt som ser på effektivisering av karbonfangst og lagring. Målet er å redusere kostnader med 70 prosent.

LINNCS-prosjektet (Linking Carbon Capture and Storage) vil konsentrere seg om løsninger for transport og storskala permanent lagring av karbon etter at det er fanget opp. Vår Energi R&D Manager Gjertrud Halset forklarer:

 Målet er å gjøre industrien i stand til å levere karbonfangst i stor skala. Dette vil samtidig muliggjøre nye, lønnsomme forretningsaktiviteter for både forsyningsindustri og operatører.

Prosjektet ledes av Aker Solutions sammen med et konsortium som inkluderer en blanding av forskningsinstitusjoner og bransjeaktører. Et sterkt lag, ifølge Gjertrud.

Vi har behovene og forskningsmiljøet rammene og verktøyene for innovasjon og utvikling. Ved å se på ulike komponenter og teknologier i hele verdikjeden, vil prosjektet knytte forskningsmiljøer og næringen tettere sammen. Dette er et utmerket eksempel på hvordan samarbeid på tvers av fagområder, sektorer og bransjer kan øke innovasjonstakten og den teknologiske utviklingen som trengs for morgendagen.

Norges forskningsråd har bevilget rundt 100 millioner kroner til støtte for finansieringen av utviklingen de neste tre årene. Vår Energi og de andre konsortiumspartnerne vil bidra med finansiering av et tilsvarende beløp.

Prosjektet vil være en viktig del av Vår Energi sin R&D-portefølje av dekarboniseringsprosjekter, og bidra til den grønne overgangen til industrien og for å nå våre mål om å redusere klimagassutslippene, sier Gjertrud.

Målet er å ha løsninger klare for de første demonstrasjonsprosjektene innen utgangen av 2024, og for kommersielle prosjekter i full skala innen 2027.

Vår Energi og bærekraft.