Vår Energi AS har inngått en avtale med Mime Petroleum AS om å selge 10 prosent eierandel i totalt seks lisenser i Balder- og Ringhorne-feltene på norsk kontinentalsokkel.

Vår Energi er operatør for Balder, Ringhorne og Ringhorne Øst-feltene, lokalisert i Nordsjøen. Mime Petroleum vil ifølge avtalen få en andel på 10 prosent i lisensene PL 001, PL 027, PL 027 C, PL 028, PL 028 S og PL 027 GS, hvor Vår Energi nå har en andel på 100 prosent. Forutsatt godkjenning fra myndighetene, vil avtalen gi Mime 10 prosent eierandel i Balder- og Ringhorne-feltene, i tillegg til 7,4 prosent eierandel i Ringhorne Øst-feltet.

Vi er glade for å sluttføre avtalen og sikre en ny partner i Balder- og Ringhorne-feltene. En ny partner vil delta og investere i våre ambisiøse felles planer om en videre, økonimisk utvikling av feltene. Vi ser fram til å fortsette et produktivt samarbeid med Mime Petroleum for å revitalisere Balder- og Ringhorne-området, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Avtalen forutsetter myndighetenes godkjenning, og fullføring av transaksjonen er planlagt senere i år. Partene er enige om å holde vilkårene i avtalen konfidensielle.

Om Balder- og Ringhorne-feltene
Vår Energi har reserver og ressurser på mer enn 1.250 millioner fat oljeekvivalenter (mfoe), med en målsetning om å bygge ut om lag 500 mfoe i løpet av de neste fem årene. Videre utvikling av påviste reserver og tilleggsressurser som er kartlagt i Balder- og Ringhorne-feltene, er et viktig element i vektsplanen. I tillegg ser vi ytterligere potensial i å øke reservene i området gjennom et leteprogram, som skal starte i 2020.

Balder X-prosjektet innebærer betydelige prosjektaktiviteter som levetidsforlengelse av Jotun FPSO mot 2045, og boring av 20 nye produksjonsbrønner I Balder- og Ringhorne-feltene. Andre prosjekter består av et kommende boreprogram på Ringhorne og levetidsforlengelse av Balder FPSO mot 2030. En revidert plan for utbygging og drift (PUD) skal ifølge planen leveres i fjerde kvartal 2019.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt ledende, uavhengig lete- og produksjonsselskap på den norske kontinentalsokkelen (NCS) og et resultat av sammenslåingen av Point Resources AS og Eni Norge AS i 2018. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %).

Mer informasjon tilgjengelig på våre hjemmesider www.varenergi.no

Kontakt:
Elisabeth Fiveland, talsperson i Vår Energi

Mobile: +47 93 05 07 07
Email: elisabeth.fiveland@varenergi.no