Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Goliat plattformen i solnedgang. Foto.

1. juli 2022

Ny kontrakt til Oss-nor i Hammerfest

Vår Energi ASA tildeler Hammerfest-bedriften Oss-nor rammeavtale for ventilservice.

Med avtalen viderefører Vår Energi samarbeidet med Oss-nor for tjenester knyttet ventilservice på Goliat-plattformen i Barentshavet.

Leder av Vår Energi sitt kontor i Hammerfest, Steffen Varpe:

Vi kjenner Oss-nor fra før og er glade for at vi nå sikrer kontinuitet innen et fagfelt som er viktig for oss. Deres tilstedeværelse i Hammerfest gir gode rammer for å jobbe tett sammen, samtidig som vi får anledning til å sikre aktivitet og arbeidsplasser i Finnmark.

Rammeavtalen omfatter ulike ingeniøroppgaver knyttet til vedlikehold, oppfølging og testing av ventiler om bord på plattformen.

Ifølge Industrikoordinator & samfunnskontakt Kaj Gunnar Dahl i Vår Energi, er Oss-nor et godt eksempel på en bedrift som tar samfunnsansvar:

Oss-nor gir plass til lærlinger, og er opptatt av lokal rekruttering og av å bygge kompetanse i Hammerfest. Det harmonerer svært godt med vårt grunnprinsipp om å skape muligheter og ringvirkninger der vi er til stede.

Rammeavtalen har en lengde på 5+1+1 år – syv år totalt med oppstart 1. juli 2022.

Vår Energi arbeider målrettet for å styrke regionalt næringslivs muligheter for å kunne delta i konkurranser om kontrakter knyttet til Goliat-feltet.

Kontaktperson:

Jan Eirik H. Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 913 25 511
E-post: jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no