Vår Energi ASA tildeler Hammerfest-bedriften Oss-nor rammeavtale for ventilservice.

Med avtalen viderefører Vår Energi samarbeidet med Oss-nor for tjenester knyttet ventilservice på Goliat-plattformen i Barentshavet.

Leder av Vår Energi sitt kontor i Hammerfest, Steffen Varpe:

Vi kjenner Oss-nor fra før og er glade for at vi nå sikrer kontinuitet innen et fagfelt som er viktig for oss. Deres tilstedeværelse i Hammerfest gir gode rammer for å jobbe tett sammen, samtidig som vi får anledning til å sikre aktivitet og arbeidsplasser i Finnmark.

Rammeavtalen omfatter ulike ingeniøroppgaver knyttet til vedlikehold, oppfølging og testing av ventiler om bord på plattformen.

Ifølge Industrikoordinator & samfunnskontakt Kaj Gunnar Dahl i Vår Energi, er Oss-nor et godt eksempel på en bedrift som tar samfunnsansvar:

Oss-nor gir plass til lærlinger, og er opptatt av lokal rekruttering og av å bygge kompetanse i Hammerfest. Det harmonerer svært godt med vårt grunnprinsipp om å skape muligheter og ringvirkninger der vi er til stede.

Rammeavtalen har en lengde på 5+1+1 år – syv år totalt med oppstart 1. juli 2022.

Vår Energi arbeider målrettet for å styrke regionalt næringslivs muligheter for å kunne delta i konkurranser om kontrakter knyttet til Goliat-feltet.

Kontaktperson:

Jan Eirik H. Gjerdevik
Kommunikasjonsrådgiver
Tel: +47 913 25 511
E-post: jan.eirik.gjerdevik@varenergi.no