Kristin Kragseth er ansatt som ny administrerende direktør i Petoro. Hun forlater Vår Energi når ny CEO for selskapet er på plass, senest 1. juni 2021.

Det har vært et stort privilegium å være med og etablere den største uavhengige operatøren på norsk sokkel, sier Kragseth i en kommentar. Jeg er stolt av det vi har oppnådd de siste to årene. Vår Energi er nå en sterk organisasjon som vil fortsette å levere på våre ambisiøse vekstmål, med svært verdifulle eiendeler på alle deler av norsk sokkel.

Vi har skapt et selskap som gjør en forskjell, ikke bare ved å være en av de største produsentene av olje og gass i Norge, men også gjennom mulighetene vi skaper for tusenvis av mennesker offshore og onshore, for et stort antall leverandører over hele landet og for lokalsamfunnene vi opererer i. Vi har også tatt flere viktige skritt på veien for å redusere klimapåvirkningen fra våre operasjoner, en innsats som fortsetter framover, sier Kragseth.

Petoro forvalter store verdier på vegne av det norske samfunnet, til fordel for oss alle, og er en av de største verdiskaperne i landet, fortsetter Kragseth. Muligheten til å lede et selskap som Petoro får man kun en gang i livet. Stillingen representerer en unik anledning til å påvirke fremtiden til et så viktig selskap.

Styreleder i Vår Energi, Phil Hemmens, sier i en kommentar:

Vi takker Kristin for hennes innsats i å bygge Vår Energi til det suksessfulle selskapet det er i dag, og ønsker henne lykke til i sin nye rolle. Vi ser også fram til fortsatt det gode samarbeid mellom Petoro og Vår Energi. Vi har startet arbeidet med å finne den best egnede kandidaten til å lede Vår Energi.

Vi er svært fornøyde med at Kristin Kragseth har takket ja til stillingen som Petoros nye administrerende direktør. Hun har de rette forutsetningene og kvalifikasjonene til å videreutvikle Petoro i en svært spennende, men også utfordrende tid, sier styreleder i Petoro, Gunn Wærsted.

Kristin Kragseth ble utnevnt til CEO da Vår Energi ble etablert i 2018, gjennom fusjonen mellom Eni Norge og Point Resources. I 2019 overtok Vår Energi ExxonMobils gjenværende eiendeler på norsk sokkel, noe som gjorde selskapet til den nest største operatøren i Norge.

Kragseth har nesten 30 års bransjeerfaring, etter å ha tilbrakt mesteparten av sin karriere i ExxonMobil, med ulike lederstillinger i Norge og globalt. Hun vil fortsette å Vår Energi inntil ny CEO er på plass, senest 1 juni 2021.

Vår Energi er det største uavhengige E&P-selskapet på norsk sokkel. Vår Energi eies i fellesskap av det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,6 %) og den norske ledende private equity-investoren HitecVision (30,4 %).

 

For ytterligere informasjon:

Andreas Wulff
kommunikasjonsdirektør
+47 92 61 67 59
Andreas.wulff@varenergi.no