Om oss
Om oss Vår historie Organisasjon og verdier Ledergruppen Styret Våre aksjonærer Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon
Produksjon Egenopererte felt Partneropererte felt
Utbygging / Prosjekter
Utbygging / Prosjekter Egenoperert Partneroperert
Letevirksomhet
Letevirksomhet Egenoperert Partneroperert
Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelsesvilkår
Anskaffelsesvilkår Covid-19
Bærekraft
Bærekraft Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Helse og sikkerhet Mennesker, opplæring og mangfold Lokal verdiskapning
Økonomi
Økonomi Forskning og utvikling Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet
Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Publikasjoner
Karriere
Karriere Karrieremuligheter Læreplass
Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

15. april 2021

Kontrakt til Hammerfest Industriservice

Vår Energi tildeler rammeavtale for mekaniske tjenester til Hammerfest Industriservice. 

Hammerfest Industriservice har i flere år vært underleverandør til Vår Energi og levert tekniske tjenester til Goliat-plattformen i Barentshavet, 80 km nordvest for Hammerfest. Kontrakten vil åpne nye dører, ifølge administrerende direktør i Hammerfest Industriservice, Bengt Holmgren.

Kontrakten er en viktig milepæl for oss, og noe vi har jobbet for i mange år. Det åpner nye dører for oss å få en direkte kontrakt med Vår Energi. Kontrakten vil være med på å sikre arbeidsplasser i en periode hvor utbyggingsaktiviteten generelt er noe lavere enn tidligere år. Det er positivt at aktivitet skjer i Hammerfest, og at en ikke trenger å sende utstyr sørover for vedlikehold. Det gjør også oss mer attraktiv som lærlingebedrift, og gir en karrierevei for ungdom ønsker seg inn i petroleumsnæringen.

Strategisk betydning
Hammerfest Næringsforening mener kontrakten er av stor strategisk betydning. Direktør Espen Hansen peker på at det i Hammerfest er etablert en av Nord-Norges største leverandørklynger rettet mot petroleumsindustrien.

Det er en milepæl at Vår Energi nå inngår direkteavtale med en lokalt etablert leverandørbedrift. Det viser at gjennom målrettet satsing på kompetanse, kvalitet og rett pris kan lokale bedrifter komme gjennom nåløyet og få direkteavtaler. Dette skjer ikke av seg selv. Vår Energi fortjener ros for å ha tilrettelagt sin kontrakts-strategi slik at lokale bedrifter får mulighet for vekst og utvikling. Dette er oppskriften på lokale ringvirkninger.

Ringvirkninger
Industrikoordinator og samfunnskontakt i Vår Energi, Kaj G. Dahl påpeker at selskapet arbeider målrettet for å styrke regionalt næringslivs muligheter for å kunne delta i konkurransen om kontrakter knyttet til Goliat-feltet.

Resultatene av dette arbeidet er godt dokumentert i flere ringvirkningsrapporter, som viser at regionens leverandører har levert for milliarder av kroner de siste årene.

Kontrakten med Hammerfest Industriservice har varighet på tre år, med opsjon på to års forlengelse.

For mer informasjon:

  • Kaj G. Dahl, Vår Energi, 91996470
  • Bengt Holmgren, Hammerfest Industriservice, 95280462