Styrene i Vår Energi ASA og Vår Energi Norge AS (tidligere Neptune Energy Norge AS) har inngått en felles plan for fusjon av de to konsernselskapene.

Fusjonsplanen, sammen med årsregnskap, årsberetning og revisorberetning for de siste tre årene, er tilgjengelig på Vår Energi ASA sin nettside.

Fusjonen forventes å tre i kraft rundt utgangen av andre kvartal 2024.