About us
About us Strategy Executive Committee The Board of Directors Exploration & Production License map Projects
Sustainability
Sustainability Climate & Environment Social Sponsorship and support Governance
Governance Annual General Meeting Policy hub Reports and presentations
Investor
Investor About the share Dividends Reports and presentations Financial Calendar Governance Debt
Careers
Careers Open positions
News and media
News and media News Stock exchange announcements Articles
Contractors and Suppliers
Contractors and Suppliers General Terms & Conditions Code of Ethics Policy hub

Fusjonsplan

Som annonsert 18. mars 2024, har styrene i Vår Energi ASA og dets heleide datterselskap Vår Energi Norge AS (tidligere Neptune Energy Norge AS) inngått en felles plan for fusjon av de to konsernselskapene.

Fusjonsplanen, sammen med årsregnskap, årsberetning og revisorberetning for de siste tre årene, er tilgjengelig nedenfor.

Fusjonsplanen vil bli behandlet for endelig godkjenning av styret i andre halvdel av april 2024.

Fusjonen forventes å tre i kraft rundt utgangen av andre kvartal 2024.

Spørsmål eller kommentarer til fusjonsplanen kan rettes per epost til ir@varenergi.no