Fusjonen mellom Vår Energi ASA og Vår Energi Norge AS er vedtatt.

Som annonsert 22. april 2024, har styrene i Vår Energi ASA og Vår Energi Norge AS (tidligere Neptune Energy Norge AS) vedtatt den felles planen for sammenslåing av de to konsernselskapene. Beslutningene om fusjonen vil nå bli meldt til Foretaksregisteret.

Fusjonen ventes å tre i kraft rundt utgangen av andre kvartal 2024, etter at kreditorfristen på seks uker er utløpt.