Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
gathering of people together with the Norwegian Minister of Petroleum and Energy
Tom Elseth (f.v) (Equinor), Arild Stavnem (Petoro), Gunn Gadeholt (Spirit Energy), Geir Tungesvik (Equinor), Terje Aasland (Minister of Petroleum and Energy) and Ørjan Jentoft (Vår Energi). Foto: Equinor

25. mai 2022

Bygger ut funn i Norskehavet

Vår Energi og partnere investerer ni milliarder kroner i Halten Øst-utbyggingen i Norskehavet. Plan for utbygging og drift ble overlevert til olje- og energiministeren i dag.

Sammen med Equinor (operatør), Spirit Energy og Petoro investerer Vår Energi ni millarder kroner i utbyggingen av Halten Øst. Halten Øst prosjektet omfatter flere mindre funn og prospekter i nærheten av Åsgard-feltet i Norskehavet.

Halten Øst planlegges som en havbunnsutbygging med fem havbunnsrammer som vil utnytte etablert infrastruktur på Åsgard-feltet.

VP partneropererte felt i Vår Energi, Ørjan Jentoft:

Utbyggingen er i tråd med vår satsting nær eksisterende infrastruktur og representerer god ressursutnyttelse med høy verdiskaping, lave utbyggingskostnader og lave CO2-utslipp. Gjennom Halten Øst-prosjektet bygger vi ut viktige gassvolumer som vil forsyne leveranse til et sultent gassmarked i Europa, som igjen vil gi en betydelig verdiskapning – både for oss som selskap, for velferdsstaten Norge.

Utvinnbare reserver i Halten Øst er beregnet til rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter hvorav 60 % er gass.

Kunnskapsparken Bodø har gjennomført en ringvirkningsstudie som viser at nasjonale sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen av Halten Øst er beregnet til rundt 3 000 årsverk, fordelt over fem år i perioden 2022-2029.

Mer enn 90 prosent av investeringene i Halten Øst går til leverandører som holder til i Norge. Totalt vil det bli tildelt kontrakter for nærmere sju milliarder kroner.

Partnere

 • Vår Energi ASA 24,60
 • Equinor Energy AS 57,70 % (Operator)
 • Petoro AS 5,90 %
 • Spirit Energy AS 11,80 %

Halten Øst

 • Halten Øst består av funnene Gamma, Harepus, Flyndretind, Nona, Sigrid og Natalia.
 • Halten Øst er en havbunnsutbygging knyttet opp til Åsgard-anleggene og inkluderer installasjon av tre havbunnrammer i sør og to havbunnrammer i nord
 • Det planlegges boring av totalt opptil ti brønner.
 • De sørlige strukturene vil kobles til en 49-km-rørledning fra Mikkel Sør til Åsgard havbunnskompressor manifoldstasjon (SCMS)
 • Den nordlige strukturen vil kobles til en 22-km rørledning fra Natalia til SCMS.
 • Gass og olje/kondensat sendes videre til Åsgard B for prosessering
 • Produsert gass sendes gjennom gassrørledningen Åsgard Transport til Kårstø og videre til Europa, mens olje og kondensat lagres i Åsgard C for eksport med skip.