Vår Energi og partnere investerer ni milliarder kroner i Halten Øst-utbyggingen i Norskehavet. Plan for utbygging og drift ble overlevert til olje- og energiministeren i dag.

Sammen med Equinor (operatør), Spirit Energy og Petoro investerer Vår Energi ni millarder kroner i utbyggingen av Halten Øst. Halten Øst prosjektet omfatter flere mindre funn og prospekter i nærheten av Åsgard-feltet i Norskehavet.

Halten Øst planlegges som en havbunnsutbygging med fem havbunnsrammer som vil utnytte etablert infrastruktur på Åsgard-feltet.

VP partneropererte felt i Vår Energi, Ørjan Jentoft:

Utbyggingen er i tråd med vår satsting nær eksisterende infrastruktur og representerer god ressursutnyttelse med høy verdiskaping, lave utbyggingskostnader og lave CO2-utslipp. Gjennom Halten Øst-prosjektet bygger vi ut viktige gassvolumer som vil forsyne leveranse til et sultent gassmarked i Europa, som igjen vil gi en betydelig verdiskapning – både for oss som selskap, for velferdsstaten Norge.

Utvinnbare reserver i Halten Øst er beregnet til rundt 100 millioner fat oljeekvivalenter hvorav 60 % er gass.

Kunnskapsparken Bodø har gjennomført en ringvirkningsstudie som viser at nasjonale sysselsettingsvirkninger i utbyggingsfasen av Halten Øst er beregnet til rundt 3 000 årsverk, fordelt over fem år i perioden 2022-2029.

Mer enn 90 prosent av investeringene i Halten Øst går til leverandører som holder til i Norge. Totalt vil det bli tildelt kontrakter for nærmere sju milliarder kroner.

Partnere

 • Vår Energi ASA 24,60
 • Equinor Energy AS 57,70 % (Operator)
 • Petoro AS 5,90 %
 • Spirit Energy AS 11,80 %

Halten Øst

 • Halten Øst består av funnene Gamma, Harepus, Flyndretind, Nona, Sigrid og Natalia.
 • Halten Øst er en havbunnsutbygging knyttet opp til Åsgard-anleggene og inkluderer installasjon av tre havbunnrammer i sør og to havbunnrammer i nord
 • Det planlegges boring av totalt opptil ti brønner.
 • De sørlige strukturene vil kobles til en 49-km-rørledning fra Mikkel Sør til Åsgard havbunnskompressor manifoldstasjon (SCMS)
 • Den nordlige strukturen vil kobles til en 22-km rørledning fra Natalia til SCMS.
 • Gass og olje/kondensat sendes videre til Åsgard B for prosessering
 • Produsert gass sendes gjennom gassrørledningen Åsgard Transport til Kårstø og videre til Europa, mens olje og kondensat lagres i Åsgard C for eksport med skip.