Vår Energi presenterer årsrapport og bærekraftsrapport for 2022, et år som bekreftet viktigheten av norsk sokkel som en pålitelig leverandør av energi til Europa.

Vår Energi har en klar strategi for å levere langsiktig vekst og verdiskaping for selskapets interessenter, fra en solid og diversifisert portefølje, med en betydelig reserve.

Årsrapporten viser at Vår Energi er i rute med å levere produksjonsvekst med lavere produksjonskostnader og lave utslipp – noe som vil bygge et enda sterkere grunnlag for økt verdiskaping, for alle interessenter i årene som kommer.

Vår Energi sin bærekraftsrapport for 2022 viser også selskapets forpliktelse til å levere en bedre fremtid.

Vår Energi jobber for pålitelig og sikker energiforsyning med lavere klimagassutslipp, ansvarlig forvaltning av naturressurser og verdiskaping for aksjonærer og det norske samfunnet for øvrig.

Kontakt

Investor relations
Ida Marie Fjellheim, Head of Investor Relations
+47 90509291
ida.fjellheim@varenergi.no

Media
Andreas Wulff, VP Communications
+47 92616759
andreas.wulff@varenergi.no