Rystad Energy har gjennom sitt årlige arrangement tildelt Vår Energi AS Gullkronen som årets forretningsutvikler 2019.

Den årlige samlingen fant sted 6. februar ved Wallmans i Oslo. Vår Energi var nominert i lete- og produksjonskategorien, sammen med en gruppe andre anerkjente selskaper som Aker BP, Neptune Energy og OKEA.

Ifølge juryen har vinneren vist særdeles god håndtering av porteføljen ved å bygge en komplementær og helhetlig portefølje som øker reservene, sørger for stabil produksjon som igjen finansierer utbyggingsprosjekter og genererer utbytte for fremtiden. Etter et par år, vil dette selskapet være en perfekt børskandidat. Med sterke ambisjoner og en diversifisert portefølje, vil vinneren bli en betydelig aktør på norsk sokkel fremover.

– Vi er glad for at andre anerkjenner oss og den posisjonen vi har tatt. Etter fusjonen mellom Point Resources og Eni Norge til Vår Energi 10. desember 2018, har vi etablert et teknisk og finansielt sterkt, trygt og lønnsomt lete- og produksjonsselskap. Som representant for en ny generasjon operatørselskaper på norsk sokkel, vil Vår Energi fortsette å fokusere på vekst og verdiskapning, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Siden fusjonen, har Vår Energi tatt et betydelig steg mot å bli det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel; operatør for Goliat-feltet i Barentshavet, Marulk-feltet i Norskehavet, Balder- og Ringhorne-feltene i Nordsjøen. Vår Energis gjennomsnittlige produksjon i 2018 var 170 000 fat oljeekvivalenter fra totalt 17 produserende felt på norsk sokkel.

– Vår Energi har en solid kapitalbase med støtte fra aksjonærene; det globale energiselskapet Eni og investorselskapet innen olje og gass HitecVision. Våre eiere har etablert en robust plattform, og planen er å investere mer enn 65 milliarder kroner i mer enn ti feltutviklingsprosjekter på norsk sokkel i løpet av de neste fem årene, legger Kragseth til.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt ledende, uavhengig E&P selskap på den norske kontinentalsokkelen (NCS) og er et resultat av sammenslåing av Point Resources AS og Eni Norge AS sent i 2018. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %).

Mer informasjon på www.varenergi.no