Vår Energi AS har mottatt om lag 2.000 søknader til 24 stillinger i april, og over 600 søknader til 25 sommerjobber. Dette overgår våre forventninger, og vi er glad for å se at Vår Energi og olje- og gassindustrien er attraktivt for søkere, sier Charlotte Saunders, VP Corporate Services.

For å støtte Vår Energis framtidige vekstambisjoner på norsk kontinentalsokkel vil selskapet rekruttere til en rekke stillinger gjennom 2019. Første rekrutteringskampanje i Vår Energi har vært en suksess, målt etter antall interesserte og potensielle framtidige arbeidstakere.

Foreløpig har vi satt i gang prosessen med å følge opp de 1.924 mottatte søknadene. Vi håper at antall nåværende og framtidige ledige stillinger bidrar til å oppmuntre yngre generasjoner til å forfølge studier for å bli ingeniør eller studere matematikk, forskning, teknologi og andre petroleumsrelaterte fag, legger Saunders til.

Brorparten av søkermassen kommer fra Rogaland, men Oslo, Hordaland og Finnmark er også godt representerte regioner.

I vår siste rekrutteringskampanje søker Vår Energi etter kvalifiserte til våre kontorer i Stavanger, Hammerfest og ved våre installasjoner offshore innen følgende områder: ulike typer ingeniører, helse, miljø, sikkerhet og kvalitet, forbedring og digitalisering, internrevisjon, planlegging, og tekniske stillinger offshore.

I tillegg til ordinære fulltidsstillinger, har 611 søkt på totalt 25 sommerjobber i Vår Energi.

Vi ser en ny generasjon ansatte som kommer til arbeidsmarkedet, og vår erfaring er at de unge bidrar til å skape verdi til et eksisterende kreativt og inspirerende arbeidsmiljø. Vår Energi har et langsiktig perspektiv på vår virksomhet, og vi tilbyr interessante muligheter innen mange, ulike disipliner. Vi ser fram til å ønske nye kolleger velkommen til våre kompetente team; der vi er opptatt av å forbedre måten vi jobber på, påpeker Saunders.

Ledige stillinger er kontinuerlig oppdatert på selskapets offisielle karriereside.

Om Vår Energi AS
Vår Energi AS er et nytt ledende, uavhengig lete- og produksjonsselskap på den norske kontinentalsokkelen (NCS) og et resultat av sammenslåingen av Point Resources AS og Eni Norge AS i 2018. Vår Energi er eid av det italienske energiselskapet Eni (69,6 %) og det norske ledende private investorselskapet HitecVision (30,4 %).

Mer informasjon tilgjengelig på våre hjemmesider www.varenergi.no

Kontakt:
Andreas Wulff, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi
Mobil: +47 926 16 759
Epost: andreas.wulff@varenergi.no