Vår Energi får 17 nye lisenser (hvorav sju som operatør) ved tildeling av forhåndsdefinerte områder på norsk sokkel for 2019.

– Vi er veldig fornøyd med resultatet. Vi tildeles lisenser i områder som er lovende og strategisk viktige for oss, og med 17 nye lisenser forsterker vi posisjonen som ett av de største lete- og produksjonsselskapene på norsk sokkel, sier administrerende direktør i Vår Energi, Kristin F. Kragseth.

Tildelingen ble kunngjort av Olje- og energidepartementet i dag. Vår Energi har fått følgende operatørskap og partnerskap:

  • Nordsjøen: PL 1043 (op), PL 984 BS, PL 1035, PL 055 E, PL 987 B, PL 1042, PL 917 B
  • Norskehavet: PL 1065 (op), PL 1070, PL 947 B
  • Barentshavet: PL 1072 (op), PL 1073 (op), PL 1074 (op), PL 1075 (op), PL 1079 (op), PL 1080, PL 1078

(op) = operatør

Full oversikt over Vår Energis operatør- og partnerskap på norsk sokkel.

Vår Energi har reserver og ressurser for mer enn 1 900 millioner fat oljeekvivalenter på norsk sokkel. Leting er en viktig del av selskapets videre vekst.

– Vår Energi har eierinteresser i mange av de viktigste funnene som er gjort på norsk sokkel i løpet av de siste årene. Jeg er glad for den gode responsen på søknaden for 2019. Resultatet gir oss enda flere, og spennende muligheter, sier VP Exploration i Vår Energi, Denis Palermo.

Mer informasjon er tilgjengelig på Olje- og energidepartementets hjemmesider.

Kontakt:

Andreas Wulff
Kommunikasjonsdirektør
+47 926 16 759
andreas.wulff@varenergi.no