Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

5. desember 2017

Plan for utbygging og drift for Johan Castberg til myndighetene

Partnerskapet for Johan Castberg hvor Eni Norge har en andel på 30 prosent, leverte i går plan for utbygging og drift (PUD) for utbygging av prosjektet.

Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450-650 millioner fat olje-ekvivalenter. Eni Norges andel utgjør 135 – 195 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet forventer å komme i produksjon i 2022 og har en levetid på 30 år. For Eni Norge blir feltet en betydelig bidragsyter og forsterker vår satsning i Barentshavet.

Feltet ligger i PL 532 i Barentshavet, nordvest for Goliat-feltet. Feltet bygges ut med flytende plattform og vil omfatte 10 havbunnsrammer, 2 satellitter og 30 brønner. Hammerfest vil i driftsfasen benyttes til forsyningstjenester og helikopterbase. Totalt innebærer utbyggingen 500 nye årsverk i Nord Norge.

Dette kommer i tillegg til den verdiskapningen Goliat-prosjektet har bidratt med i Nord Norge. Leveranser til Goliat fra nordnorske bedrifter utgjorde ca 1,3 milliarder og 450 årsverk hovedsakelig i Finnmark.

Eni Norge har vært aktiv på norsk sokkel siden 1965. Selskapet var partner i det første feltet som ble bygget ut på norsk sokkel, Ekofisk, og er også operatør for Goliat, det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet. Selskapet har interesser i 59 lisenser i både Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Eni Norge er norskregistrert og del av internasjonale Eni som er et av verdens største energiselskap.

Statoil er operatør i Castberg-lisensen (50 %), partnere er Eni Norge 30 % og Petoro 20 %.