Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Lilly Jørstad, vinner av Enis Arctic Talent 2016.

10. august 2016

Operatalentet Lilly Jørstad vinner årets Eni Arctic Talent

Vadsøkvinnen Lilly Jørstad er tildelt Nord Norges største musikkpris

– Årets vinner er en spesiell musikalsk begavelse og et operatalent med en bemerkelsesverdig historie og en lovende framtid. Det er gledelig at juryen har funnet Lilly verdig blant mange sterke kandidater. Vi håper stipendet vil bidra til å styrke hennes videre karriere, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge.

Lilly Jørstad, som er bosatt i Vadsø, er nylig utdannet ved La Scala i Milano – et av verdens ledende operahus. Arctic Talent er et musikkstipend etablert som et samarbeid mellom Varangerfestivalen og Eni Norge. Stipendet skal bidra til nasjonal og/eller internasjonal lansering for en yngre artist fra nord, med særlig stort potensial for kunstnerisk og kommersielt gjennomslag.

Prisen er på 400 000 kroner, det største i Nord Norge, og knyttes til lanseringsaktivitet over ett år fra tildelingstidspunkt. Prisen ble etablert i 2014 og første gang tildelt under Varangerfestival samme år.
Målet med Arctic Talent er å bidra til større kommersielt nedslag for yngre artister med utspring i nord, og som har ambisjoner og potensial.
– Vi har utviklet et godt og nært samarbeid med Varangerfestivalen, en svært viktig musikalsk møteplass i nord. Det skjer mye spennende på musikkfronten i landsdelen, og vi håper Arctic Talent skal fungere som et springbrett for lovende artister. Det er også et mål at prisen skal bidra til å styrke kulturtilbudet i regionen og skape enda bedre opplevelser for publikum, sier Wulff.
– Det er også spennende å se at prisen kan favne så bredt, rent sjangermessig. Mens årets pris går til en operasanger, er fjorårets vinner, Elle Maria Eira, sterkt forankret i samisk musikktradisjon. Bandet Oh!, som var første vinner av Arctic Talent, befinner seg i skjæringspunktet soul, r&b og pop, påpeker Wulff.

Vilkårene for tildeling er knyttet til kunstnerisk kvalitet og juryens vurdering av artistens gjennomslagspotensial. En vesentlig ambisjon er å bidra til å løfte artister i startfasen av karrieren. Prisen er sjangeruavhengig, men det er en forutsetning for tildeling at artisten er knyttet til Nordområdene. Prisen kan også tildeles artister utenfor Norge, med tilknytning til nord.

Prisen utdeles av Eni Norge gjennom Goliatlisensen. Vinneren utpekes av en bredt sammensatt fagjury. Varangerfestivalen står for oppfølging av prisvinneren. Juryen for Arctic Talent settes sammen av Varangerfestivalen, og skal ha sin hovedtyngde i Nordområdene, ha bred sjangertilnærming og inneha nettverk og kompetanse fra nasjonal og internasjonal musikkbransje.

Årets jury består av:
Robert Lundgren, Festivalsjef Varangerfestivalen
Einar Idsøe Eidsvåg, Rådgiver Music Norway
Hans-Petter Haaland, Daglig leder Haaland, Eidsvåg og Strøm
Brynjar Rasmussen, produsent Nordnorsk jazzsenter
Fredrik Forssman, Leder Kompetansesenter for Rock i Nord-Norge
Kirsti Lervoll, Tidligere Festivalsjef Riddu Riddu
Andreas Wulff, Kommunikasjonsdirektør Eni Norge AS (obesrvatør)

Eni Norge er en del av det italienske, integrerte energiselskapet Eni, og er etablert i Stavanger og Hammerfest. Selskapet er operatør på Goliat, det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet.