Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

18. april 2016

Goliat feltåpning

Goliatfeltet er offisielt åpnet i dag, 18. april av olje- og energiminister Tord Lien

Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Feltet tar i bruk ny og banebrytende teknologi, som også vil gagne andre deler av industrien. Utviklingen av Goliatprosjektet har ført til betydelige ringvirkninger, og har hatt stor betydning for leverandørindustrien i hele Norge, og i Nord-Norge spesielt. Goliat vil fortsette å levere betydelige inntekter både til staten og til samarbeidspartnere i årene som kommer.

– Dette er et stolt øyeblikk for alle i Eni Norge. Det er resultatet av mange års hardt arbeid. Vi går nå inn i en ny fase som operatør på norsk sokkel. Oppstarten av produksjonen fra Goliat er en viktig milepæl for Eni Norge, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge.

Produksjonen ved Goliat startet uten uønskede hendelser om kvelden 12. mars 2016, og ble etterfulgt av en rask opptrapping av produksjonen. Fullstendig re-injeksjon av assosiert gass inn i reservoaret har startet og re-injeksjon av produsert vann for å minimere miljøpåvirkningen vil snart begynne. Med Goliat, vil Eni Norges produksjon vokse til totalt over 160 000 fat oljeekvivalenter per dag.

Spesielt bygget for Barentshavet
Goliatfeltet ligger 88 km nordvest for Hammerfest, og er verdens største og mest avanserte sirkulære FPSO (flytende produksjon, lagrings og losse-enhet). Plattformen er fullt ut vinterisert og er spesialdesignet for operasjoner i Barentshavet. Feltet er del-elektrifisert med kraft fra land gjennom en undersjøisk elektrisk kabel, som på tidspunktet for byggingen, var den lengste i sitt slag. Kraft fra land reduserer CO₂-utslippene fra Goliat med opptil 50 prosent. Dette tilsvarer utslippene fra 50 000 biler årlig.

Plattformen har en produksjonskapasitet på 100.000 fat olje per dag og lagringskapasitet på 950.000 fat. Estimerte utvinnbare reserver er ca. 180 millioner fat olje. Feltets levetid er foreløpig estimert til 20 år, og en betydelig oppside allerede identifisert.

Ringvirkninger
Goliat utbyggingen har ført til store ringvirkninger i Nord-Norge. Ny forskning viser at varer og tjenester for rundt 1,3 milliarder kroner er levert av regionale leverandører og at det er skapt ca. 460 arbeidsplasser.

Ytterligere positive virkninger er skapt på områder som utdanning, forskning og utvikling, kultur og reiseliv. Det forventes store ringvirkninger som følge av drift og vedlikehold på Goliat også i fremtiden.

Beredskap
For å ivareta sikkerheten rundt Goliat er det utviklet nye teknologier og standarder for oljevernberedskapen på norsk sokkel. For første gang i Norge, er den lokale fiskeflåten en permanent del av oljevernberedskapens organisasjon.

Bilder fra åpning