Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN
Slepeberedskap i nord. På bildet til venstre Stril Barents og NSO Crusader

25. august 2015

Først på norsk sokkel

Utnytter felles beredskapsressurser i nord

Kystverket og Eni Norge har inngått en avtale som innebærer gjensidig bistand av fartøysressurser på Goliat-feltet. Avtalen er den første i sitt slag i Norge.

– Dette er en god måte å utnytte felles beredskapsressurser på, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

Gjensidig bistand
Avtalen innebærer gjensidig bistand av fartøysressurser i forbindelser med Kystverkets slepeberedskap og Eni Norges aktiviteter på Goliat-feltet. 

–    Beredskapen for Goliatfeltet er spesialtilpasset området vi opererer i og representerer en styrking av kapasiteten både knyttet til oljevern og slep, samt søk og redning utenfor Vest Finnmark, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff.

Betyr styrket vern
Avtalen mellom Kystverket og Eni Norge medfører en ytterligere forbedring av beredskapen i et sårbart område i nord, ved at begge parter blir tilført optimal slepeberedskap og styrket kompetanse.

–    Vi ønsker en gjensidig og planlagt god utnyttelse av de permanente fartøysressursene i forbindelse med uforutsette hendelser og driftsforstyrrelser. Avtalen skal sikre en robustgjøring av de operasjonene Kystverket og Eni Norge har primæransvar for, og er ikke en erstatning for fartøysressursene som er nødvendig for å ivareta drift og beredskap, sier beredskapsdirektør Ly.

Fakta om avtalen:

  • Goliat, med Eni Norge som operatør, blir det første oljefeltet som kommer i drift i Barentshavet.
  • Kystverket og Eni Norge har inngått avtale om gjensidig bistand av fartøysressurser i Nord-Norge.
  • Kystverkets bistand til Eni er geografisk avgrenset til Goliat-feltet med tilhørende kystområder langs Vest Finnmark.
  • Enis bistand til Kystverket er avgrenset av sjøområdet fra Hekkingen fyr i sørvest til Fruholmen fyr i nordøst. Dette tilsvarer sone 2 i den statlige slepeberedskapen i nord.
  • Kystverkets slepefartøy som inngår i avtalen er fartøyer som ivaretar statlig slepeberedskap i nord.
  • Eni Norge stiller med beredskapsfartøyene Esvagt Aurora og Stril Barents, samt støttefartøyene Njord Viking og Troms Pollux, under kontraktuelle vilkår.