Om oss
Om oss Strategi Ledelse Styret Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere
Karriere Ledige stillinger
Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører
Kontraktører og leverandører Vilkår for kjøpsordre Etiske retningslinjer Policy hub
Først i Barentshavet: Oppkobling og ferdigstillelse av Goliat-plattformen i Barentshavet er godt i gang. Det flytende hotellet, Floatel Superior, med stor sengekapasitet, muliggjør raskere klargjøring for produksjonsstart. I bakgrunnen sees riggen Scarabeo 8, som borer i alt 22 brønner. Den blå baugen på supply-båten Stril Barents sees i bakkant av flotellet, mens beredskapsfartøyet Esvagt Eurora overvåker operasjonen. Fartøyene er av de mest avanserte støttefartøyene på norsk sokkel, begge spesialbygget for Goliat. Foto: Marius Fiskum

18. juni 2015

Høyt aktivitetsnivå på Goliat

Arbeidet med tilkobling og klargjøring av Goliat-plattformen, verdens største og mest avanserte FPSO, i Barentshavet er kommet godt i gang.

Goliat blir det første oljefeltet som kommer i drift i Barentshavet. Det er nå høyt aktivitetsnivå på feltet, med totalt mer enn 600 personer i arbeid offshore, for å klargjøre for produksjonsstart senere i sommer.

Mens plattformen er fullt bemannet er det flytende hotellet, Floatel Superior, som gir ekstra overnattingskapasitet, nå i bruk på feltet. Offshorefartøyet Normand Pioneer er i gang med inntrekk av stigerør og boreriggen Scarabeo 8 gjennomfører boring av produksjonsbrønner.

-Vi har sett betydelig framdrift på feltet, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge.  

Verdens største sirkulære FPSO (flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet) ankom Goliat-feltet i Barentshavet den 7. mai, etter et kort opphold i fjorden utenfor Hammerfest.  Goliat-plattformen er nå ferdig oppankret og den elektriske kraftkabelen, som skal forsyne feltet med strøm fra land, er koblet opp og testet.

Sikkerheten til mannskapet prioriteres
-Sikker gjennomføring av alle oppgaver har høyeste prioritet. Progresjonen i arbeidet gjennomføres på en tilfredsstillende måte, til tross for utfordrende værforhold, forklarer Wulff.

Klargjøres for produksjon
For øyeblikket pågår arbeidet med å trekke opp og koble til stigerør og styringskabler. Disse ble installert på havbunnen tidligere, og vil nå binde sammen undervannsanlegget med prosessanlegget på plattformen.I neste fase utføres omfattende testing og utprøving av utstyr og produksjonsanlegg, samt klargjøring og ferdigstillelse for sikker igangsetting av produksjonen. 

Akselererer arbeidet
For å sikre tilstrekkelig bemanning gjennom installasjonsfasen offshore, er det satt inn et flytende hotell, Floatel Superior.  Bruk av flotell med stor sengekapasitet har vært en viktig del av planen for installasjonsfasen, og gjør det mulig å akselerere ferdigstillingen.

På feltet, i nærheten av Goliat plattformen, gjennomfører boreriggen Scarabeo 8 en omfattende borekampanje. Fem oljeproduserende brønner, to brønner for gassinjeksjon og en for vanninjeksjon er komplettert og klare til produksjon, noe som er foran skjema. Boreoperasjonen, som omfatter boring av i alt 22 brønner, er planlagt å fortsette også etter produksjonsstart.      

Forventet produksjonsoppstart på Goliat-feltet er i løpet av sensommeren 2015.