Om oss
Om oss Historien Strategi Folk Ledelse
Vår virksomhet
Vår virksomhet Lisenskart Produksjon Utbygging og prosjekter
Utbygging og prosjekter Balder Future
Leting Forskning og utvikling Kommersiell virksomhet og forretningsutvikling Anskaffelser
Bærekraft
Bærekraft Sikkerhet Miljø
Miljø Klima Energieffektivitet Biologisk mangfold
Sosiale forhold
Sosiale forhold Lokal verdiskapning Samfunnsansvar Mennesker, opplæring og mangfold
Styring
Styring Bærekraftig verdikjede Forretningsintegritet Kontroll og forbedring Etiske retningslinjer og varsling
Investor Nyheter og media
Nyheter og media Mediebibliotek Nyhetsarkiv Pressemeldinger Publikasjoner Rutiner og prosedyrer
Karriere Kontakt
Text size change icon

For å endre tekststørrelse:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å gjøre teksten større eller "-" for å gjøre den mindre.

PC: Hold down the Ctrl-key and press "+" to increase or "-" to decrease.

EN

5. februar 2015

Nytt fartøy styrker oljevern på Goliat

Forsynings- og beredskapsfartøyet, Stril Barents, er klar for å seile nordover mot Hammerfest og operasjoner på Goliatfeltet i Barentshavet. Fartøyet vil, på vegne av Eni Norge, styrke oljevern og redningsberedskapen på Goliat.

Goliat skal etter planen settes i produksjon sommeren 2015, og er det første oljeproduserende feltet i norsk del av Barentshavet. Både myndighetene og Eni Norge stiller strenge krav til oljevern.

Dobbel funksjon
Stril Barents er designet og bygget som et forsynings- og beredskapsfartøy til Goliatfeltet. Til daglig vil Stril Barents primært operere som forsyningsfartøy. Skipet vil også kunne erstatte Goliats beredskapsfartøy, Esvagt Aurora, og være første respons i forhold til livberging og akutte oljeutslipp.

Den doble funksjonene gjør fartøyet unikt på norsk sokkel.

Skreddersydd for arktiske operasjoner
Skipet er spesialtilpasset de klimatiske utfordringer i nord. Det er utstyrt med varmekabler for å hindre frostskader, og det meste av ekstrautstyr er bygget inn i fartøyet for å beskytte mot de arktiske værforholdene. Dette gjelder for eksempel livbåtene og redningsflåten. I tillegg er det egne hangarer for oljevernutstyr. Blant annet settes utstyr for kjemisk nedbryting av olje på havoverflaten, såkalt dispergering, ut mekanisk gjennom luker i baugpartiet og kan fjernstyres fra bro.  Mekanisk oljevernutstyr er lagret og kan settes rask ut fra hangar akterut i fartøyet.

Stril Barents har det mest moderne av fjernmålingsutstyr, det vil si redskaper som gjør det mulig å oppdage og følge olje på havoverflaten trass i dårlige lysforhold.  

Norskprodusert skip
Stril Barents eies og skal driftes av det Stavanger-baserte rederiet Simon Møkster Shipping. Fartøyet er bygd ved verftet Vard Aukra utenfor Molde. Fartøyet har kontrakt med Eni Norge i ti år framover, med mulighet for forlengelse.

Stril Barents døpes i Stavanger den 5. februar. Gudmor for skipet er LO-leder Gerd Kristiansen.


Kontaktperson:

Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør, Eni Norge, mobil 926 16 759