Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører
Simulator på Nordkapp maritime fagskole.

22. oktober 2014

Ny avtale sikrer oljevernopplæring i mørket

Eni Norge inngår avtale med Nordkapp maritime fagskole om oljevernopplæring. Fagskolen i Honningsvåg blir først i verden til å ta i bruk simulator til trening av oljeoppsamling i mørket.

Utbyggingen av Goliatfeltet har gitt Vest-Finnmark en betydelig styrket oljevernberedskap, i stor grad tilpasset lokale forhold langs Finnmarkskysten. Goliat-beredskapen kan brukes både ved lokale og nasjonale hendelser, uavhengig av om utslippskilden er et skip eller en installasjon på sokkelen. Avtalen bygger videre på den eksisterende beredskapen for Goliat, og er et ledd i en kontinuerlig forbedring av denne.

Mørket en utfordring
Overvåking og oppsamling av olje i mørket er en utfordring Eni Norge har jobbet med i flere år. Nordkapp maritime fagskole har moderne simulatorer, hvor det er mulig å simulere både utslipp og oppsamling av olje under krevende forhold, som for eksempel i mørket. Dette er spesielt viktig i nordområdene, hvor det er lite dagslys om vinteren.

I tillegg skal fagskolen trene personell både på havet og på land med sikte på å lage et felles situasjonsbilde over en tenkt hendelse.

Tredelt oppdrag
Kontrakten med Nordkapp maritime fagskole er tredelt:

1. Kurs og trening innenfor oljevernberedskap.

2. Slepekurs for beredskapsfartøyet Esvagt Aurora og andre fartøy Eni Norge benytter på Goliatfeltet. Oppgaven vil da være å trene besetningen på skipene i å fjerne andre skip som eventuelt kommer drivende mot Goliat-plattformen.

3. Samhandlingskurs og trening for personell på Goliat-plattformen, tankskipene som skal hente olje og beredskapsfartøyer på Goliatfeltet, for å kunne gjennomføre mest mulig sikre lasteoperasjoner på feltet.

Avtalen gjelder fra 1. november 2014 og strekker seg tre år frem i tid. Kontrakten inneholder også en opsjon på forlengelse på ytterligere to pluss to år.


Kontaktperson:

Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, mobil 926 16 759


FAKTA

Goliatfeltet Goliat blir det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Eni Norge er operatør for feltet og eier 65 prosent. Statoil er partner og eier de resterende 35 prosentene.

Feltet blir bygget ut med en flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO). Planlagt produksjonsstart er i midten av 2015.