Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

23. september 2014

Styrker beredskapen i Finnmark

I dag blir to nye oljeverndepoter åpnet i Hasvik og Måsøy. Depotene markerer en viktig byggestein i beredskapen til Goliatfeltet i Barentshavet – et prosjekt som gir Vest-Finnmark en oljevernberedskap i nasjonal toppklasse.

Det er Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) og Goliat-lisensen, bestående av Eni Norge og Statoil, som står bak de nye depotene som blir åpnet 23. og 24. september. 

Utbyggingen av Goliatfeltet har gitt Finnmarkskysten en betydelig styrket oljevernberedskap. Oljevernberedskapen er i høy grad spesialtilpasset Finnmarkskysten, og for første gang på norsk sokkel spiller den lokale fiskeflåten en viktig rolle. Styrkingen av beredskapen vil komme flere til nytte, både ved lokale og nasjonale hendelser, uavhengig av om utslippskilden er et skip eller en installasjon på sokkelen.

Lager og vedlikehold
De to nye oljeverndepotene vil være senter for oljevern- og beredskapsmateriell for innsats i kystnære områder. På depotene skal utstyret lagres og vedlikeholdes, samt mobiliseres for oljevernøvelser. Under aksjoner mot akutt oljeforurensning hentes forsyninger fra depotene. – De to depotene vil styrke den totale beredskapen for området, både kystnært og til havs. Dette danner en modell for fremtiden og er en plattform for videre ekspansjon, sier NOFO-direktør Leif J. Kvamme. Det er NOFO som i samarbeid med Goliat-lisensen som står for anskaffelsen av depotene. Daglig drift og vaktordninger knyttet til depotene vil gå gjennom NOFO.

Beredskapen er i mål
Goliat blir det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Partnerne i Goliatlisensen, Eni Norge og Statoil, er pådrivere for etableringen av oljevernberedskapen i Finnmark.

– Både den flytende Goliat-plattformen og resten av løsningene på feltet er skreddersydd for å produsere sikkert og effektivt i vårt nordligste havområde. Vi har bygget en beredskap som er robust, effektiv og tilpasset lokale forhold, sier oljevernrådgiver Ole Hansen i Eni Norge.

To åpningsdager
De to depotene er på henholdsvis 1296 kvadratmeter i Måsøy og 1119 kvadratmeter i Hasvik. I tillegg til lager og verkstedsareal blir byggene utstyrt med kontorer, garderober og møterom. Byggene blir satt opp i umiddelbar nærhet til kai. I Hasvik er det også bygget en flytekai i tilknytning til depotet. Denne kaien vil Hasvik kommune blant annet kunne benytte til ambulanseoppdrag.

Tirsdag 23. september markeres åpningen av oljeverndepotet i Hasvik, med offisiell åpning av ordfører i Hasvik Eva D Husby. Onsdag 24. september vil være markeringsdag for depotet på Måsøy, med åpning av ordfører i Måsøy Anne Karin Olli.

Kontaktpersoner:
Maiken Ree, informasjonssjef Norsk olje og gass/Nofo, mobil 977 55 002
Tom Gederø, senior kommunikasjonsrådgiver, Eni Norge, mobil 922 47 082