Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Bærekraftig samfunn Forretningsetiske forhold
Forretningsetiske forhold Generalformsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Rapporter og presentasjoner Finanskalender Bærekraft Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører
Goliat FPSO.

21. august 2014

Goliat-kontrakt til IKM

Eni Norge tildeler IKM Testing en kontrakt for tjenester på Goliatfeltet i Barentshavet. Kontrakten har en verdi på over en halv milliard kroner og varighet på inntil sju år.

Avtalen omfatter undervannsarbeid og arbeid på selve plattformen, både før og etter produksjonsstart.

Klargjøringsfasen starter umiddelbart, og omfatter blant annet ingeniørarbeid og ferdigstillelse av undervannsrørledninger. I produksjonsfasen skal IKM Testing også utføre arbeid innenfor vedlikehold, inspeksjon og trykktesting.

Strategi for ringvirkninger
Som operatør for Goliatfeltet har Eni Norge mål om å bidra til å skape ringvirkninger i nord, blant annet knyttet til industriutvikling, bedriftsetablering og infrastruktur. Avtalen med IKM bygger også på denne strategien, ved at flere av IKM Testings utførende oppdrag vil bli organisert gjennom selskapet avdelingskontor i Hammerfest.

Det betyr at kontrakten bidrar til ytterligere styrking av petroleumsmiljøet i Nord-Norge. Eni Norge legger til grunn at kontraktører som hovedregel benytter seg av lokal kapasitet og kompetanse, også fra eventuelle underleverandører.

Kontrakten strekker seg over tre år med opsjoner på forlengelse i inntil fire år. Estimert totalverdi på kontrakten er på over 500 millioner.

Først i Barentshavet
Goliat er det første feltet som blir bygget ut i den norske delen av Barentshavet, og er et av de største industriprosjektene som er gjennomført i Nord-Norge. Den runde Goliat-plattformen er en flytende, produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO). Reservene i feltet er anslått til 174 millioner fat olje og 8 milliarder standard kubikkmeter gass.

Kontaktperson:
Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, mobil 926 16 759.

Eni Norge er operatør for Goliatfeltet, med 65 prosent eierandel. Statoil er partner og eier 35 prosent. Eni Norge er en del av Eni, et italiensk integrert energiselskap med om lag 82 000 ansatte i mer enn 80 land.