Om oss
Om oss Strategi Ledelse Styret Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere
Karriere Ledige stillinger
Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører
Kontraktører og leverandører Vilkår for kjøpsordre Etiske retningslinjer Policy hub

16. mai 2014

Avreise for Goliat FPSO fra Hyundai-verftet i Sør-Korea tidlig i 2015

Goliat-lisensen har besluttet å benytte et senere transporttidspunkt for Goliat FPSO. Plattformen skal ferdigstilles helt på Hyundai-verftet, for raskt å kunne nå full produksjon.

Goliat FPSO skal etter revidert plan forlate Hyundai-verftet i Sør-Korea tidlig i 2015. Denne beslutningen ble fattet på et lisensmøte fredag 16. mai.

Lisensen mener at kriteriene for avreise fra Sør-Korea i slutten av juni, med klargjøring på Goliatfeltet i fjerde kvartal 2014, ikke kunne innfris.

Av denne grunn er det besluttet å benytte seg av det andre alternative transporttidspunket for plattformen, en plan som allerede er kontraktsfestet med transportfartøyet Dockwise Vanguard. Det gir også mer tid til å fullføre, klargjøre og teste FPSO-en ved Hyundai-verftet i Sør-Korea. Mål om produksjonsstart er satt til midten av 2015.

Goliat blir det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Prosjektet representerer en rekke tekniske nyvinninger for sikker og robust drift, og plattformen er spesielt tilpasset arktiske forhold.

Arbeidet på FPSOen er i sluttfasen: Skroget er ferdigstilt, plattformdekket nærmer seg sluttføring og uttesting pågår. Endelig uttesting, inkludert sjøprøver, forventes ferdig i god tid før avreise fra verftet. Lisensen er tilfreds med kvaliteten på byggearbeidet og samarbeidet med Hyundai.

Arbeidet med andre deler av prosjektet, som boring av produksjonsbrønner og installasjonsarbeid, på feltet fortsetter i henhold til plan.

Sentrale kontraktselementer som understøtter den nye tidsplanen er på plass.

God lønnsomhet i prosjektet
Plan for utbygging og drift (PUD) på Goliatfeltet ble levert i 2009. Da var det betydelig lavere oljepris enn dagens og tilsvarende lavt aktivitetsnivå i store deler av leverandørkjeden, både nasjonalt og globalt. Nytt kostnadsanslag er på rundt 45 milliarder kroner, en økning i tråd med trender i industrien. Siden 2009 har industrikostnadene økt betraktelig på grunn av høyere aktivitetsnivå. I tillegg har Goliats spesielle karakter krevd ekstra aktiviteter og endringer i prosjektgjennomføringen. Økonomien i prosjektet er robust, blant annet fordi utsatt produksjon har begrenset påvirkning på lønnsomheten under dagens prisregime.

Norske ringvirkninger
Investeringene i Goliatprosjektet har gitt store ringvirkninger  i norsk petroleumsrelatert industri. Om lag 60 prosent av verdiene av utbyggingskontraktene har gått til norske leverandører. Eksempelvis er både plattformkonseptet og havbunnsinstallasjonene norske. Goliat medfører også en rekke ringvirkninger for lokalsamfunn i Nord-Norge, og styrker spesielt olje- og gass-satsingen i Finnmark.

Utbyggingen er basert på store EPC-kontrakter for leveranse av undervanns produksjonssystemer, rørledninger og stigerør, kraftkabel fra land og en flytende produksjons- og lagringsplattform (FPSO).

Eni Norge er operatør for Goliatfeltet og har en eierandel på 65 prosent. Statoil er partner og eier 35 prosent. Goliat skal etter planen produsere 170 millioner fat olje over en periode på 15 år. Eni Norge er del av Eni, et italiensk integrert energiselskap med aktivitet i mer enn 80 land.

Kontaktperson:
Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, telefon 52 87 49 68/926 16 759.