Om oss
Om oss Strategi Ledelse Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

21. januar 2014

Oss-nor Hammerfest as tildelt vedlikeholdskontrakt for Goliat

Eni Norge inngår en langsiktig avtale med baseverkstedet Oss-nor Hammerfest as. Avtalen gir Oss-nor totalansvar for vedlikehold og modifikasjon av ventiler knyttet til driften av Goliatfeltet.

Kontrakten gjelder både i klargjørings- og driftsfasen av Goliatfeltet, og omfatter arbeid med ventiler offshore. I tillegg kommer service- og vedlikeholdsaktivitet av ventiler som må utføres på verksted på land. Kontakten inneholder også en opsjon for annet relatert arbeid.

Mål om ringvirkninger
I kontrakten er det klart spesifisert at kontraktøren skal ha egnede verkstedsfasiliteter i Hammerfest. Som alltid oppfordrer Eni Norge til å benytte lokal kompetanse, også fra eventuelle underleverandører.

– Oss-nor er en konkurransedyktig og kompetent leverandør som har bidratt med tjenester til olje- og gassindustrien i over 30 år. Det er en stor fordel at selskapet er etablert i Hammerfest, for vi har som mål at Goliat-prosjektet skal skape lokale og regionale ringvirkninger. Oss-nor-avtalen er dermed helt i tråd med vår kontraktstrategi, der arbeidsplasser og næringsutvikling i nord står sentralt, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.

Avtalen gjelder i første omgang i tre år, men inneholder en opsjon på ytterligere to forlengelser på to år hver, totalt sju år til sammen.

Først ut
Goliat ble funnet i 2000, og blir det første oljefeltet som kommer i produksjon i den norske delen av Barentshavet. Feltet inneholder anslagsvis 174 millioner fat olje og 8 milliarder standard kubikkmeter gass.  Feltet blir bygget ut med en flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO), spesialtilpasset forholdene i Barentshavet. For å drifte den flytende plattformen med tilhørende prosessanlegg, trengs det mange ventiler – i overkant av 9000.

Ved Oss-nors baseverksted i Hammerfest er det i dag ni ansatte. For å bidra til lokal kompetanseoppbygging er dessuten seks lærlinger fra Hammerfest hos Oss-nors morselskap i Kristiansund for å få fagbrev i mekaniske fag.

– Vi er klar for dette spennende oppdraget. I løpet av 2014 skal vi vokse til å bli om lag 18 ansatte, med den aktiviteten vi kjenner i dag. For oss er det viktig å rekruttere kompetanse lokalt og være en aktiv verdiskaper som bidrar til at Hammerfest-regionen vokser sammen med aktiviteten i Barentshavet, sier administrerende direktør Kristine Jørstad Bock i Oss-nor Hammerfest as.

Oss-nor var den første bedriften med ventilvedlikehold i Norskehavet, og blir nå også først ut i Barentshavet.   Eni Norge er operatør for Goliatfeltet, med 65 prosent eierandel. Statoil er partner og eier 35 prosent. Eni Norge er en del av Eni, et italiensk integrert energiselskap med om lag 78 000 ansatte i mer enn 90 land.

Kontaktpersoner:
Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, mobil 926 16 759.
Kristine Jørstad Bock, adm. dir. i Oss-nor Hammerfest as, mobil 908 12 563.
Arnt A. Wærnes, styreleder i Oss-nor as, mobil 957 03 206.