Om oss
Om oss Strategi Ledelse Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

16. januar 2014

Åpnet digitalt klasserom i Hasvik

Øykommunen Hasvik i Vest Finnmark og Eni Norge åpnet 15. januar et nytt, virtuelt kompetansesenter. Målet er å legge til rette for studier i lokalmiljøet, slik at begrensninger knyttet til store avstander og lang reisetid reduseres.   

Utgangspunktet for initiativet er å gjøre det mulig å tilby kompetanseheving lokalt, med sikte på jobb i olje- og gassindustrien.

– Hasvik er en øykommune med 1030 innbyggere, og ligger nær Eni Norges Goliat-utbygging utenfor kysten av Vest Finnmark. Goliat blir det første oljefeltet i Barentshavet når det kommer i drift. Det er derfor naturlig å bidra til kompetanseheving i dette området, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge

– Petroleumsnæringen beveger seg stadig nordover og vi ønsker lokal kompetanse og arbeidskraft fra Finnmark. Kompetansesenteret i Hasvik, som har status som en av Goliats influenskommuner, er et av flere tiltak for å knytte til oss medarbeidere med forankring i landsdelen, sier Wulff. 

Den nye digitale løsningen gir mulighet for direktesendt overføring av lyd og bilde, samt dokumenter og presentasjoner mellom undervisningsinstitusjoner og klasserommet i kommunen. Dette åpner et helt nytt vindu mot en rekke kurs-, skole- og universitetstilbud, uavhengig av geografi. Fram til nå har store avstander og lang reisetid begrenset slik undervisning for kommunens innbyggere.

– Utviklingen av Hasvik kompetansesenter har vært et spennende samarbeidsprosjekt mellom Hasvik kommune og Eni Norge. Selv om dette i utgangspunktet er tiltenkt kompetanseheving i oljenæringen, vil klasserommet også kunne benyttes i opplæring på andre områder, for eksempel innen helsefag og oppdrettsnæring, sier ordfører Eva D. Husby i Hasvik kommune.

Klasserommet er etablert i kommunesenteret Breivikbotn. Kommunen bidrar med egnede lokaler, mens Eni Norge står for det meste av det tekniske utstyret. Investeringen har en verdi på nærmere en million kroner. I tillegg er det lagt nytt høyhastighets fibernett.

I forbindelse med utbyggingen av Goliat-feltet har Eni Norge etablert et eget driftskontor i Hammerfest med en stab på 40 – 60 personer. Tilsammen vil aktivitetene på land og på Goliatplattformen gi nærmere 200 arbeidsplasser.

Eni Norge er en del av Eni, et italiensk integrert energiselskap med om lag 78 000 ansatte i mer enn 90 land.

 

Kontaktperson:
Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, mobil 926 16 759.

Eva Husby, ordfører Hasvik kommune, mobil 917 20 862