Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Bærekraftig samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

27. november 2013

Goliat er godt utrustet for Barentshavet

Storm, kraftige sludd- og snøbyger, ising og flere måneders stupmørke vil ikke stoppe Goliat-plattformen fra å kunne drive sikker og stabil oljeproduksjon i Barentshavet.

Goliat blir det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er lite hyllevare i prosjektet – de fleste løsningene er skreddersydd og spesialtilpasset for å kunne drive sikker og stabil oljeproduksjon under tøffe klimatiske forhold. Derfor er mye arbeid lagt ned i å kartlegge og beskrive værforholdene på feltet.

– Vi har engasjert de mest anerkjente fagmiljøene i Norge. De har gitt oss et solid grunnlag for å beregne hvilke klimatiske påkjenninger vi må ta høyde for på Goliatfeltet, sier leder for sikkerhet og beredskap i Eni Norge, Ole Rekdal.

Data fra Meteorologisk Institutt, NTNU og Saipem viser at Goliat er mindre værutsatt enn den ville vært på mange andre lokasjoner i Barentshavet. Blant annet fordi Goliatfeltet ligger midt i Golfstrømmen, holder det at den flytende plattformen dimensjoneres for å tåle 18 minusgrader. De meteorologiske data viser at installasjonen er lite utsatt for isoppbygging fra tåkeskyer og regn.

– Goliat-plattformen er dessuten rund med høyt fribord på om lag 20 meter. Da er det nesten utenkelig å få problemer med ising som følge av sjøsprøyt, sier Rekdal.

På feltet kommer de fleste store bølgene fra vest og da er det som regel mildvær. Kulden kommer fra øst, men svært sjelden i kombinasjon med store bølger. Dette gjør også isingsproblematikken mindre.

Sikkerhet og arbeidsmiljø
Goliat er konstruert slik at regn, snø og is skal renne av vegger og tak samt for å tåle alle forventede islaster. Det brukes varmekabler i gulvet i særlig utsatte områder, for eksempel i evakueringsveier og på helikopterdekk.

– Dette skal hindre at det bygger seg opp mye snø og is. I hjelpeutstyrsrommet er alt utstyr innebygd. Vi har også tatt høyde for mørketiden med ekstra belysning om bord, forklarer Rekdal. En konstruksjonsmessig utfordring har imidlertid vært å ivareta hensynet til et godt arbeidsmiljø samtidig som kravene til god lufting av prosessområdet opprettholdes.

– Ventilering er viktig for å minimere eksplosjonsfare. Det sikreste ville vært å ha en helt åpen løsning på prosessområdet. Men dette ville resultert i håpløse forhold for de som skal jobbe der. Derfor har vi funnet frem til en løsning der ytterveggen til prosessanlegget består av vertikale stålplater som delvis overlapper hverandre. Dette gir god lufting, samtidig som arbeiderne beskyttes mot vær og vind. Det er ikke tvil om at Goliat blir godt utrustet for Barentshavet, sier Rekdal.

Om Goliatfeltet
Goliatfeltet er Norges nordligste oljefelt. Det blir bygget ut med en flytende produksjonsinnretning, en FPSO. Denne vil ha tilknyttede havbunnsrammer og kunne prosessere, lagre og last olje. Feltet inneholder anslagsvis 174 millioner fat olje og 8 milliarder standard kubikkmeter gass.